Özel Belgede Sahtecilik

11. Ceza Dairesi         

2013/17725 E.  ,  

2015/28834 K.
“İçtihat Metni”

Tebliğname No : 4 – 2011/265696
MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 24/05/2011
NUMARASI : 2009/1554 (E) ve 2011/356 (K)
SUÇ : Özel belgede sahtecilik

Katılanın ortağı olduğu şirketin muhasebe işlerini vekaleten yürüttüğünü, serbest muhasebeci mali müşavir olduğunu beyan eden sanığın, şirketin tasfiye işlemleri sırasında şirket karar defterine katılan adına imza atması eyleminin 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 2. maddesinde yer alan işlerden ve 45. maddesinde yer alan yasaklardan olmaması karşısında sanığın aynı kanunun 47. maddesi uyarınca kamu görevlilerine ait hükümler uyarınca cezalandırılamayacağından tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiş; gerekçeli karar başlığında “resmi belgede sahtecilik” olarak yanlış yazılan suç adının “özel belgede sahtecilik” olarak mahallinde düzeltilmesi, adli emanetin 2009/4216 sırasında kayıtlı emanet hakkında mahallinde bir karar verilmesi mümkün görülmüştür.
Yüklenen suçun yasal unsurları itibariyle oluşmadığı dosya içeriğine uygun şekilde gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan katılanın temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 29.09.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat