Dava ve Tahkim Hukuku

Dava ve Tahkim Hukuku sayesinde bugün yargılamalarda hızlı yol alınmaktadır. Zira yargılama tekeli devletin elinde bulunmaktadır. Dava hukuku işte bu yargılama tekelini elinde bulunduran devlete verilen yetkidir. Davaların belli başlı adları bulunmaktadır. Bunlara ceza davaları, hukuk davaları ve idari davalar gibi isimler verilmektedir. Günümüzde mahkemelerde çoğunlukla bu tip davalar yer almaktadır.

Mahkeme dışı uyuşmazlıkların çözümünde ise arabuluculuk, uzlaştırma ve tahkim gibi alanlar bulunmaktadır. Bu alanların en dikkat çekeni ise tahkimdir. Zira tahkim uluslararası öneme sahiptir. Tahkimde taraftarlar arasındaki uyuşmazlıklar devletin mahkemeleri yerine hakem ismi ile nitelendirilen kişiler aracılığı ile nihai olarak çözüme kavuşturulmaktadır. Hem zaman hem de ekonomi bakımından daha pratik bir uygulamadır.

Dava ve Tahkim Hukuku

POLAT Hukuk ve Avukatlık Bürosu, hukuk ve ceza mahkemeleri, yerel ve uluslararası tahkim ve arabuluculuk kuruluşları nezdinde her türlü dava ve tahkim hizmetleri sunmaktadır. Büromuz avukatları, gerçek ve tüzel kişiler ile idare ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının da taraf olduğu her türlü dava ve hukuki uyuşmazlıkların çözümü için müvekkillerine hukuki danışmanlık hizmetleri sunmakta ve kendilerini hukuk mahkemeleri, ceza mahkemeleri, vergi ve idare mahkemeleri önünde temsil etmekte ve her türlü dava ve icra hizmetleri sunmaktadır.

Avukatlarımız sundukları uyuşmazlık çözümü, dava ve icra hizmetlerinde müvekkillerinin haklarının temsili konusunda gerekli tüm özenin gösterilmesinin yanı sıra, bu süreçlerin her aşamasında müvekkillerinin ilgili meseleye ilişkin tüm ihtimalleri içerir şekilde bilgilendirilmesini de hedeflenmektedirler.

Ayrıca POLAT Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize uluslararası ya da yerel hakem heyetleri, veya diğer tahkim kurumları nezdinde yapılacak işlemler konusunda hukuki destek sağlamanın yanı sıra, yabancı yargı makamlarınca alınan kararlarının Türkiye’de tanınma ve tenfizi konularında da temsil ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat