Lan Sözü Hakaret midir?

T.C YARGITAY

4.Ceza Dairesi Esas: 2008 / 565

Karar: 2009 / 13635

Karar Tarihi: 07.07.2009
ÖZET: Sanığın çeşitli internet sitelerinde yayınladığı klip ve içindeki <rep> parçasında katılan Recep Tayip Erdoğan’a <Tayip uyan ülke elden gidiyor lan…> diye hitap etmesi ve tümceyi parçanın nakaratı olarak defalarca tekrarlaması eylemi, belirtilmesinde zorunluluk bulunmayan eleştiri ve sitem sınırlarını aşan, küçültücü değer yargılar içermesi nedeniyle suçun hukuka aykırılık öğesini oluşturduğu gözetilip, hakaret suçundan hükümlülük karar verilmesi gerekir.(5237 S. K. m. 125)

Dava: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Karar: Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:

Sanığın çeşitli internet sitelerinde yayınladığı klip ve içindeki <rep> parçasında katılan Recep Tayip Erdoğan’a <Tayip uyan ülke elden gidiyor lan…> diye hitap etmesi ve tümceyi parçanın nakaratı olarak defalarca tekrarlaması eylemi, belirtilmesinde zorunluluk bulunmayan eleştiri ve sitem sınırlarını aşan, küçültücü değer yargılar içermesi nedeniyle suçun hukuka aykırılık öğesini oluşturduğu gözetilip, hakaret suçundan hükümlülük karar verilmesi gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle beraat kararı verilmesi;

Sonuç: Yasaya aykırı ve katılan Recep Tayip Erdoğan vekilinin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden tebliğnamedeki onama düşüncesinin reddiyle HÜKMÜN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 07.07.2009 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat