KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU

KISMİ İADE NEDENİYLE MAĞDURA ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASINA RIZA GÖSTERİP GÖSTERMEDİĞİNİN SORULMASI – HÜKMÜN BOZULMASI

ÖZET: Sanıkların mağdurun cep telefonunu, ….-TL parasını, bankamatik kartını, ayakkabısını ve aracını zorla aldıkları, sanık …’in eşi tarafından iddianame kabul tarihi olan …’den önce mağdurun cep telefonu hat takılan yeri ile ekran camı kırık vaziyette kolluk görevlilerine bırakıldığı ve aynı gün mağdura teslim edildiği, mağdurun … tarihli duruşmada telefonunun ve ….-TL parasının iade edildiğini belirttiği, bu suretle sanığın kısmi iade de bulunduğunun anlaşılması karşısında; kısmi iade nedeniyle mağdura etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına rıza gösterip göstermediği hususu sorularak, sonucuna göre, sanıklar hakkında TCK’nın maddesinin uygulanıp uygulanamayacağı hususunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeksizin yerinde ve yeterli olmayan gerekçe ile hüküm kurulması bozmayı gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 168)
Dava: Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
I-Sanıklar hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanık … ve savunmanı ile sanık …savunmanının temyiz itirazları temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve yasaya uygun bulunan hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA,
II-Sanıklar hakkında nitelikli yağma suçundan kurulan hükmün incelenmesine gelince;
Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre; suçun sanıklar tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Ancak;
Sanıkların mağdurun cep telefonunu, 50,00.-TL parasını, bankamatik kartını, ayakkabısını ve aracını zorla aldıkları, sanık …’in eşi tarafından iddianame kabul tarihi olan 10.11.2015’den önce mağdurun cep telefonu hat takılan yeri ile ekran camı kırık vaziyette kolluk görevlilerine bırakıldığı ve aynı gün mağdura teslim edildiği, mağdurun 03.03.2016 tarihli duruşmada telefonunun ve 50,00.-TL parasının iade edildiğini belirttiği, bu suretle sanığın kısmi iade de bulunduğunun anlaşılması karşısında; kısmi iade nedeniyle mağdura etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına rıza gösterip göstermediği hususu sorularak, sonucuna göre, sanıklar hakkında TCK’nın 168/3-4.maddesinin uygulanıp uygulanamayacağı hususunun değerlendirilmesi gerektiği gözetilmeksizin yerinde ve yeterli olmayan gerekçe ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
Bozmayı gerektirmiş, sanık … ve savunmanı ile sanık …savunmanının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle tebliğnameye uygun olarak BOZULMASINA, 20.02.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat