Fazla çalışma karşılığının ücret yerine dinlenme olarak kullandırılması – Yargıtay kararları

Fazla çalışma karşılığının ücret yerine dinlenme olarak kullandırılması – Yargıtay kararları

“… Davacının fazla çalışma yaptığı süreler karşılığı serbest zaman kullanmak istediğine dair muvafakati olmamasına rağmen fazla çalışmalar için serbest zaman kullanımı yapılarak denkleştirme yapıldığı gerekçesi ile yanlış değerlendirme sonucu fazla çalışma ücreti alacağının hatalı olarak belirlenmesi doğru değildir.”(22. HD. 2012/9344 E. 2013/891 K. 25.01.2013)

“…Davalı işveren tarafından bilirkişi raporu ve ıslah dilekçesine itiraz olarak sunulan dilekçe ekinde sürekli izin kağıdı başlığı adı altında muhtelif tarihlerde davacıya fazla çalışmalarına karşılık çeşitli dönemlerde izin kullandırıldığı anlaşılmaktadır. Davalının itirazına rağmen bu yönden bilirkişi raporu alınmamıştır.
4857 sayılı Yasanın 41/4 maddesine göre; fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. Bu durumda anılan dönemlerde kullandırılan izinlerin, 4857 sayılı Yasanın 41/4 maddesine göre ilgili dönemleri ilişkin hesaplanan fazla çalışma ücret alacağından mahsubu gerekir.
Mahkemece davacıdan diyecekleri sorulmadan, ibraz edilen izin talep formlarına ilişkin değerlendirme yapılmaksızın, eksik inceleme ile karar verilmesi isabetsiz olup bozma nedenidir.”(7.HD. 2013/5534 E. 2013/13603 K. 02.09.2013)

“…Davalı işveren tarafından ibraz edilen izin talep formların incelenmesinde davacıya fazla mesai ve hafta tatili çalışmalarına karşılık çeşitli dönemlerde izin kullandırıldığı anlaşılmaktadır.
4857 Sayılı Yasanın 41/4 maddesine göre; fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse, bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat otuz dakikayı, fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında bir saat on beş dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir.
Bu durumda anılan dönemlerde kullandırılan izinlerin, 4857 Sayılı Yasanın 41/4 maddesine göre ilgili dönemleri ilişkin hesaplanan fazla çalışma ücret alacağından mahsubu gerekir. İbraz edilen izin talep formlarına ilişkin
değerlendirme yapılmaksızın, eksik inceleme ile karar verilmesi isabetsizdir.”(9. HD. 2011/39320 E. 2011/43698 K. 16.11.2011)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat