Yaş Düzeltme Davası Dilekçesi


ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                         :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :Nüfus Müdürlüğü.
 
DAVA KONUSU              :Müvekkilin nüfus kaydında ……….olarak yer alan doğum tarihinin …………….olarak düzeltilip kayda geçirilmesi talebidir.
OLAYLAR                       :
1-Müvekkilim ……..İli ……İlçesi ……..Mahallesi/Köyü Cilt……Aile Sıra No…. Sıra no….’da Nüfusa kayıtlıdır.
2-Müvekkilimin doğum tarihi ekte sunulan nüfus kaydından da anlaşılacağı üzere ……………olarak gözükmektedir.
3-Oysa müvekkilimin doğum tarihi ………… dir. Her nasılsa doğum tarihi nüfus kütüğüne yanlış yazılmıştır.
4-Doğum tarihinin nüfus kütüğünde yanlış yazılması resmi ve özel işlerde bir çok sorun yarattığından iş bu davanın açılarak müvekkilin doğum tarihinin gerçek doğum tarihi olan ……….tarihi olarak düzeltilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEBLER  :T.M.K.,Nüfus Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümleri.
 
DELİLLER                  :Nüfus Kaydı,Şahit bayanı,Doktor Raporu ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM     :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;…………olan müvekkilin doğum tarihinin ……………….. olarak düzeltilip  nüfus kayıtlarına geçirilmesine karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı Vekili
Av.
EKİ                        :
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
 
 
 
 
 
EKİ      . 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat