Velayet Boşanma Tanık Beyanları ve Esas Hakkında Beyan Dilekçesi

Velayet Boşanma Tanık Beyanları ve Esas Hakkında Beyan Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                            : …/… E.

DAVACI                                 (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

DAVALI                                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

KONU                                      : 1. Tanık beyanları,

2. Müşterek çocuğun velayeti,

3.Davanın esası hakkındaki beyanlar.

AÇIKLAMALAR

Tanık Beyanlarına Karşı Beyan Ve İtirazlarımız:

1. Davacı tanığı;davalının davacıya karşı ağır kelimeler kullandığını ve saygısız davranışlar içinde bulunduğunu beyan etmiştir.

2. Davalı tanığının ifadeleri görgüye dayalı değildir. Davalıdan duyduklarını aktarmaktadır.

Müşterek Çocuğun Velayeti Hakkında Beyanlar:

Müşterek çocuk okul çağına gelmiştir. Davalının da rızasıyla davacının oturduğu muhitteki okula kaydı yapılmış olup bu okula devam edebilmesi için davacının yanında ikamet etmesi gerekecektir. Zaten her türlü ihtiyacı davacı tarafından karşılanan müşterek çocuğun okula başladığı dönemde davacı babasıyla kalacağı da göz önüne alındığında velayetinin davacıya verilmesi daha doğru olacaktır.

Davanın Esası Hakkında Beyanlarımız:

1. Davalının güven sarsıcı hareketleri, hakaretleri, küçük düşürücü davranışları evliliğin bu noktaya gelmesine sebep olmuş ve davalının bu davranışlarının artık tahammül edilemez boyuta ulaşması nedeniyle evlilik birliği -yeniden kurulması mümkün olmayacak derecede- temelinden sarsılmıştır.

2. Davalı taraf davanın reddini istemiş, ancak karşı dava ile boşanma talebinde bulunmamıştır. Boşanma kararı verilmesi halinde nafaka ve tazminat taleplerinde bulunmuştur. Her şeyden önce davacı müvekkilimin haklı talepleri kabul edilerek boşanmaya karar verildiğinde, kusurlu olan davalının herhangi bir nafakaya ya da tazminata hak kazanamayacağı tartışmasızdır.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, TMK/386 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM                 : Yukarıda açıklanan nedenlerle; davamızın kabulüne, müşterek çocuğun velayetinin davacıya bırakılmasına, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yüklenmesine karar verilmesini, arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat