Vasi Ataması Dilekçesi


SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
DAVACI                    :
DAVALI                    : Hasımsız.
D.KONUSU               :Vasi atanmasına karar verilmesi  talebidir.
İZAHI                       :
1-Annem …. Felçli olup işlerini kendisi takip edemez durumdadır.Annemle beraber oturmaktayız ve bütün işleri ile ben ilgilenmekteyim.
2-Yakın zamana kadar annemin iyileşme ihtimali bulunmaktadır.Annemin resmi işlemlerini takip edebilmem için vasi tayin edilmem için işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.
HUKUKİ SEBEBLER  : H.U.M.K.,M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
DELİLLER                   :Nüfus kaydı,tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.
SONUÇ VE İSTEM      : Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile.annem …… ya   vasi tayin edilmeme karar verilmesini arz ve talep ederim.
 
 
EKİ            :                                                                                   Davacı
Nüfus Kaydı
Tebliğ zarfı ve pulu 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat