Terk Nedeniyle İhtar Gönderilmesi Talebi Dilekçesi Örneği

Terk Nedeniyle İhtar Gönderilmesi Talebi Dilekçesi Örneği

……. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

                                                                                              

İHTAR TALEP EDEN   :…….
VEKİLİ                              :…….
KARŞI TARAF                 :…….
ADRES                                 :…………..
KONU                               : Terk nedeni ile ihtar istemidir.
 AÇIKLAMALAR             :

1-Müvekkilimiz karşı taraf ile 14 yıldan bu yana evlidir. Nüfus kayıtları, ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, Cilt No; ……., Aile No;……., Sıra No; ……. dadır.  Evliliklerinden Ali ve Ayşe isimli iki çocukları bulunmaktadır.

2-Müvekkilimiz ev hanımı olup müşterek çocukların bakımı ile ilgilenmektedir. İhtar istenen eş, müvekkilime haber vermeden müşterek konutu 5 ay önce terk etmiş  ve bu süreçte ne eşini ve ne de çocuklarını arayıp sormamıştır.

3- Eşe ulaşma çabaları sonuçsuz kalmakta, eşin ………………… numaralı telefonu çoğu zaman ulaşılamaz durumda olmakta, ulaşıldığı zamanlarda ise cevaplandırılmamaktadır.

4-Müvekkilim eşinin …………………….. adresinde  kendisine başka bir ev tutup eşyalar almak suretiyle yeni bir düzen kurduğu, müvekkilce haricen öğrenilmiş, terk eden eş, bu adresten müşterek konuta çağırılmış ancak karşı taraf, müvekkilime, bir daha eve dönmeyeceği yönünde haber göndermiştir. Karşı taraf 5 aydır evliliği ile ilgili hiçbir sorumluluğunu da yerine getirmemektedir. Üstelik müşterek konutu terk etmesi için ortada hiç bir haklı sebebi de bulunmamaktadır.

5-Müvekkilim, yıllardır süren evliliğini ve müşterek çocukların geleceğini düşündüğü için kendisini evine davet etmektedir.

6- Müvekkilim, bu beş aylık sürede adres değiştirmemiş olup, halen aynı adres olan ………………………….. ‘d müşterek çocukları ile birlikte ikamet etmeye devam etmektedir. Müvekkilimiz sürekli olarak evdedir. Her ihtimale karşı, aynı adreste …. nolu dairede ikamet eden karşı komşu olan ………………. ‘ ya da bir anahtar bırakılmıştır. Buradan da günün her saati anahtarın alınması mümkündür.

7-Evin geçimini temin eden kişi ihtar olunan eş olmasına rağmen, mahkemenin bu hususta takdir etmesi halinde, ihtar olunan eşin müşterek konuta dönüşü için gereken yol ve sair ücretler tarafımızca ödenecektir.

TALEP       : Açıklanan nedenlerle karşı tarafa 2 ay içinde evine ve eşine geri dönmesinin bildirilmesine, aksi taktirde MK. ilgili maddeleri uyarınca Terk nedeniyle boşanma davası açılacağının ihtar edilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla talep ederiz.

İHTAR EDEN VEKİLİ

                                                                                                          …

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat