Mirasta Belirli Mal Bırakarak Kazandırma

Mirasta Belirli Mal Bırakarak Kazandırma


Konusu

MADDE 517- Mirasbırakan, bir kimseye onu mirasçı atamaksızın belirli bir mal bırakma yoluyla kazandırmada bulunabilir.

Belirli mal bırakma, ölüme bağlı tasarrufla bir kimseye terekedeki bir malın mül­kiyetinin veya terekenin tamamı ya da bir kısmı üzerinde intifa hakkının kazandırılma­sına yönelik olabileceği gibi; bir kimse lehine tereke değeri üzerinden bir edimin yerine getirilmesinin, bir iradın bağlanmasının veya bir kimsenin bir borçtan kurtarılmasının, mirasçılar veya belirli mal bırakılanlara yükletilmesi suretiyle de olabilir.

Bırakılan belirli mal terekede bulunmadığı takdirde, tasarruftan aksi anlaşılma­dıkça, ölüme bağlı tasarrufu yerine getirmekle yükümlü olanlar borçtan kurtulurlar.

Bir kimseye kalıttaki bir şeyin mülkiyetinin kazandırılması yapılabilir. Buna alelade vasiyet denir. Alelade mal vasiyeti vasiyetname veya miras sözleşmesi ile yapılabilir. Bu vasiyet bedelsizdir. Alacağın devri, yararlanma, bir gelirin verilmesi, borcun ortadan kaldırılması vb. şekillerde olabilir.

Vasiyet bir şey yapmak yapmamak şeklinde olabilir. Vasiyet olunan mal açık ve belirgin şekilde belirtilmelidir. Vasiyet seçime bırakılmış ise vasiyet edilen kimse o malı seçer.

Vasiyet sağ doğmak kaydıyla anne karnındaki çocuğa yapılabilir. Vasiyet edilen kişinin mirasbırakanın ölümü halinde sağ olması, vasiyetçiye karşı mirastan çıkarılmayı gerektirecek bir eylemde bulunmaması yanında vasiyetin, kendi hile, cebir ve tehdidi sonucu vasiyetin gerçekleşmemesi gerekir.

Vasiyet edilen mal mirasbırakanın sağlığında yitirilmiş, başkasına devredil­miş, kullanılmış vb. şekillerde gerçekleşmiş ise infaza memur kişiler teslim yüküm­lülüğünden kurtulur.

Vasiyet olunan şey mirasbırakanın ölümü anındaki şekliyle teslim edilir. Va­siyet edilen şeydeki iyileştirmeler vasiyet edilene aittir. Vasiyet edilen evin yanması durumunda arsası vasiyet edilene verilir. Vasiyet olunan malın sigorta bedeli verilmez. Ancak mirasbırakan sigorta bedelini de verebilir. Vasiyet olunan şeyin ölümden sonraki semereleri vasiyet edilene ait olur.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat