Miras Taksim Sözleşmesinin Feshi Dava Dilekçesi

Miras Taksim Sözleşmesinin Feshi Dava Dilekçesi


HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
                                                                                                                   
DAVACI (LAR)               :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI (LAR)                :
 

  1. KONUSU :………….. Tarihli Miras Taksim Mukavelesinin feshi istemidir.

 
OLAYLAR                       :
1-Müvekkilimin murisi ……………..        ……………. tarihinde vefat etmiştir. Ekte sunulan veraset ilamından da anlaşılacağı üzere müvekkilim murisin ……. hisseli mirasçısıdır.
2-Müvekkilim ,Muris …………. den kala gayrimenkulleri davalılarla yaptıkları ……………tarihli miras taksim mukavelesi ile paylaşmışlardır.
3-(miras taksim mukavelesinin niye feshinin gerektiği)(hata hile gibi)
 
 
4-Açıklanan sebeplerle iş bu davayı açarak miras mukavelesinin sebebiyle iptaline  karar verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER :T.M.K.615md. ,H.U.M.K.T.B.K.31md. , ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :Nüfus Kaydı, Veraset belgesi,Miras taksim mukavelesi, Tanık, ………………ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah olunan sebeplerle talebimizin kabulü ile; ……… tarihli miras taksim mukavelesinin ……………sebebiyle  feshine,yargılama giderleri ile vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı vekili
Av.
 
EKİ      .
1-tebliğ zarfı ve pulu,
2-onanmış vekaletname sureti, 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat