Kira Bedelinin Tespiti Islah Dilekçesi

Kira Bedelinin Tespiti Islah Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : .…/… E.

DAVACI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

DAVALI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

KONU                          :Islah talebimiz ile davanın esası hakkında beyanlarımızın sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

Taraflar arasındaki kira sözleşmesi … başlangıç tarihli ve … yıl sürelidir. Davamız … tarihinde açılmış olup dava açılması için aranan şart olan yeni kira dönemi başlamadan en az 15 gün önceden kiracıya ihtar çekilmesi şartı gerçekleşmiştir. Usulen dava şartları gerçekleşmiştir.

Dava dilekçesinde hataen … – … tarihleri arasındaki dönem için kira tespiti talep edilmiştir. Halbuki kira döneminin sonu olan … – … tarihleri arasındaki dönem için kira tespiti talep edilmeliydi. Bu nedenle davamızı bu yönde ıslah ederek … – … tarihleri arasındaki dönem için kira tespitini talep ediyoruz.

Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre davanın her aşamasında ıslah mümkün olup davanın tamamen dahi ıslahı olanaklıdır. Islah talebimiz ile birlikte kira akdinin düzenlendiği yılı takip eden 3 kira dönemi bitmiş olup 4. kira dönemi için tespit talebimiz söz konusudur. Bu durumda da yasaca aranan şart gerçekleşmiş olup kira tespiti istemek mümkündür.

Dava açma süresi ile ilgili davalı tarafın itirazları ise yersizdir. Kira tespit davalarının açılması için bir süre öngörülmemiş olup her zaman açılabilirler. Yeni kira dönemi başlamadan 15 gün önce kiracıya ulaşacak şekilde ihtarname gönderilmiş olması şartıyla her zaman dava açılabilir. Olayımızda davalı kiracıya ihtarname … tarihinde tebliğ edilmiş dava … tarihinde açılmıştır. Bütün dava şartları yerine gelmiştir.

HUKUKİ SEBEPLER:

SONUÇ VE İSTEM   : Yukarda açıklanan nedenlerle öncelikle ıslah talebimizin daha sonra davamızın kabulüne; yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini Sayın Mahkemeden arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

Av. (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat