Kira Bedelinin Ödenmesi İçin İhtarname Örneği

Kira Bedelinin Ödenmesi İçin İhtarname Örneği


NOTERLİK MAKAMINA
                                                           KAYSERİ
 
KEŞİDECİ          :
 
VEKİLİ               :
 
MUHATAP          :
 
KONUSU            :Birikmiş bulunan Kira parası borcunuzu ödemeniz, aksi halde tahliye ve
alacak davası açılacağı ihtardır.
 
OLAYLAR           :
1-…………..  tarihli kira sözleşmesi gereğince …………….adresinde bulunan gayrimenkul de kiracı olarak oturmaktasınız.
2-Kira sözleşmesine göre kira bedelini aylık peşin olarak ödemeniz gerektiği halde……………. ayına ait kira bedelini bu güne kadar ödemediniz.
3-Belirtilen  kira bedeli olan …………..TL. yi  30 gün içerisinde ödemediğiniz takdirde,kira sözleşmesini feshedip aleyhinizde B.K.m.260 gereğince alacak ve TAHLİYE DAVASI açacağımızı ve bu konuda yapılacak masrafları sizden talep edeceğimizi ihtaren bildiririz.
 
Keşideci
Vekili Av.
 
Sayın Noter.
Üç nüshadan ibaret bu ihtarnamenin bir nüshasının karşı tarafa tebliğini, bir nüshasının tebliğ şerhine havi olarak tarafımıza verilmesini, bir nüshasının da dairenizde hıfzını vekaleten arz ve talep ederim.
 
Keşideci
Vekili Av. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat