Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Dilekçesi

 Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali Dilekçesi


SULH HUKUK  MAHKEMESİ  HAKİMLİĞİ’NE
DAVACILAR                 :
 
VEKİLİ                         :
 
DAVALILAR                 :
 
DAVA KONUSU            :Kat malikleri kurulunun ……….. tarih ve ………..sayılı kararının
iptali istemidir.
 
OLAYLAR                    :
1-Müvekkilimin  ……….Mahallesi…….caddesi…….sokağı no…….de bulunan ve tapunun …….İli …..İlçesi……..Mevkii ……….Ada…….Parselde kayıtlı apartmanın paydaşlarındandır.
2-Kat malikleri kurulu ……….. tarihinde toplanarak ……..sayılı kararı almışlardır.
3-Kat malikleri kurulunun bu kararı son derece keyfi olup hukuka aykırıdır. Çünkü;
a)
b)
c)
 
4-Açıklanan sebeplerden ötürü,kat malikleri kurulunun söz konusu karının iptali için işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER       :T.M.K.,H.U.M.K.,Kat Mülkiyeti Kanunu ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                      :Tapu kayıtları,Kat malikleri kurulu kararı,Yönetim planı ……………………ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM        :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;Kat malikleri kurulunun ……..tarih ve …….sayılı kararının iptaline,yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.  
            
Davacı Vekili
Av.
 
EKİ      .
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti
Yönetim planı
Tapu kaydı 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat