İş Kanununda yer alan para cezaları (2015)

İş Kanununda yer alan para cezaları (2015)

4857 SAYILI İŞ KANUNUNU UYARINCA 

2015 YILINDA UYGULANACAK PARA CEZALARI

Yükümlülük Maddesi

Ceza Maddesi

Cezayı Gerektiren FiilCeza Miktarı
398Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı.16.765 TL
599/aİşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için.134 TL
799/aGeçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için.134 TL
899/bÇalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için.134 TL
1499/bÇağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için.134 TL
2899/cİşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için.134 TL
29100Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için.554 TL
30101İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için.2.096 TL
30101İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için.2.096 TL
32102/aÜcretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş   sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için.153 TL
39102/aAsgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için.153 TL
37102/bÜcret hesap pusulası düzenlenmemesi,554 TL
38102/bYasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi.554 TL
52102/bYüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi.554 TL
41102/cFazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için.270 TL
56103Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için.270 TL
57103Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için.270 TL
59103İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için.270 TL
60103İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için.270 TL
63104Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.1.478 TL
64104Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için.270 TL
68104Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi.1.478 TL
69104İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek.1.478 TL
71104Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak.1.478 TL
7210418 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak.1.478 TL
73104Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak.1.478 TL
74104Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek.1.478 TL
75104İşçi özlük dosyalarını düzenlememek.1.478 TL
76104Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak.1.478 TL
90106İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.)16.765 TL
92107İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek.13.412 TL
96/1107İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak.13.412 TL
96/2107İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları.13.412 TL
107/2107/2İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek.13.412 TL
Not: Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmaktadır.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat