Görevden Alma Kararının İptali Dava Dilekçesi

Görevden Alma Kararının İptali Dava Dilekçesi


İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
(Yürütmenin Durdurulması istemi vardır)
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
D.KONUSU                     :…………….’nin ……………ilişkin …………tarih ve …………sayılı kararının iptali istemidir.
 
TEBELLÜĞ TARİHİ        :
 
 
OLAYLAR                       :
1-Müvekkilin o ana kadar ki durumu ve başarıları ile görevdeki mahareti                           2-
3-Davalının ………….tarih ve ……….sayılı kararı  çeşitli açılardan yasal olmayıp müvekkilimi keyfi şekilde rahatsız etmeye yöneliktir. Şöyle ki;
4-
5-
 
 
 
 
 
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :İ.Y.U.K.,……………….ve sair mevzuat.
 
DELİLLER                  :İdarenin kararı,Sicil dosyası……………,ve her türlü kanuni delil.
 
 
SONUÇ VE İSTEM      :Yukarıda arz edilen sebeplerle davamızın kabulü ile;
1-İşin ivediliği nedeniyle yürütmenin durdurulmasına,
2-Davalı idarenin …………Tarih ve ……….Sayılı kararının
iptaline,
3-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar
verilmesini vekaleten arz ve talep ederim.
 
 
 
Davacı Vekili
Av.
 
EKİ      . 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat