Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Dava Dilekçesi

Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesi Dava Dilekçesi

…….NÖBETÇİ SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                   : (Ad, Soyad, TC, Adres)

VEKİLİ                          : (Ad, Soyad, TC, Adres)

DAVALI                        : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU                          : Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi istemi.

AÇIKLAMALAR          :

1- Müvekkilin Miras bırakanı E.. ../../…. tarihinde vefat etmiştir. Mirasçıları olarak müvekkili ve davalıları bırakmıştır.

2- Miras bırakanın terekesi elbirliği mülkiyetine tabidir.

3- Mirasçılardan hiçbiri paylaşma davası açmadıkları gibi paylı mülkiyete geçişe itiraz da etmeyeceklerdir.

4- Bu hususta mahkemece davalılara TMK’nin 644’üncü maddesi uyarınca tebligat yapılmasını ve tebligat sonunda davanın kabulüne karar verilmesini istemekteyiz.

5-Elbirliği mülkiyetinin devamını haklı kılacak bir husus da söz konusu değildir.

HUKUKİ DELİLLER    : Tapu kayıtları, Mirasçılık belgesi, Nüfus kayıtları, Mirasçılara yapılacak bildirimler, Vesair her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER  : TMK. 644 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM         : Talebimizin kabulü ile miras bırakan E…’nin terekesine dahil malların tamamı (ya da belli bir kısmı) üzerindeki elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesine, masrafların payları oranında davalılardan alınmasını saygı ile talep ederim.

 (Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat