Bozma Üzerine Dosyanın Esasa Kendiliğinden Kaydedilmelidir

Bozma Üzerine Dosyanın Esasa Kendiliğinden Kaydedilmelidir

a) ….. Hukuk Mahkemesine ait ….. esas sayılı dosyalarda, Yargıtay’ca bozulan kararların taraflara tebliğinden sonra mahkemece tarafların resen duruşmaya çağrılmadığı,

b) ….. Mahkemesine ait ….. esas sayılı dava dosyasının, Yargıtay’ca bozulmasının ardından, karar düzeltme yoluna gidildiği ve bu istemin reddedilmesinden sonra, ilgili kararın taraflara tebliğ edilmesi ile yetinildiği,

c) ….. Mahkemesine ait ….. esas sayılı dava dosyalarındaki onama ve bozma kararlarının derhal tebliğe çıkarılmadığı,

ç) ….. Hukuk Mahkemesine ait ….. esas sayılı dosyalarda, bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinin, esası incelemeden kararın kaldırılmasına ve davanın yeniden görülmesi için dosyanın mahkemeye gönderilmesine ilişkin kesin olarak verdiği kararların taraflara tebliğinden sonra tarafların resen duruşmaya çağrılmadığı,

d) ….. Mahkemesine ait ….. esas sayılı dava dosyalarındaki bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinin temyizi kabil olmayan kararlarının derhal tebliğe çıkarılmadığı, Gözlenmiştir.

* HMK’nın 359/3 ve 372. maddeleri ile Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’in 169/3-ı maddeleri dikkate alınarak, peşin alınacak giderin kullanılması suretiyle Bölge Adliye Mahkemesi veya Yargıtay’dan dönen dosyalara ait kararların taraflara derhal tebliğe çıkarılması, Yargıtay’ın bozma kararlarında karar düzeltme yolu kapalı ise derhal, açık ise karar düzeltme yoluna başvurulmaması halinde yasal sürenin geçmesini müteakip, karar düzeltme yoluna başvurulmuş ise istemin reddedilmesi üzerine kararın taraflara tebliğ edilmesi ile birlikte dosyanın esas kaydına işlenmesi, Bölge Adliye Mahkemesinin ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ilişkin kararlarının tebliğinin gecikmeden sağlanarak tarafların bir an evvel duruşmaya çağrılmasında hassasiyet gösterilmesi,

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat