Boşanma ve Evliliğin İptali Kararlarında Tarafların Açık Kimliği Yazılmalıdır

Boşanma ve Evliliğin İptali Kararlarında Tarafların Açık Kimliği Yazılmalıdır

a) Aile Mahkemesinden verilen tüm boşanma veya evliliğin iptali kararlarında, tarafların açık kimliği yanında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile evlilik içinde doğmuş çocuklar ve bunların kimlik bilgilerinin yazılmadığı, b) ….. esas sayılıda, tarafların nüfusa kayıtlı olduğu yer ve kimlik bilgileri, belirtilmeden “tarafların boşanmalarına” şeklinde gerekçeli hüküm kurulduğu, Tespit ve müşahede edilmiştir.
* 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 27. maddesi gereğince tarafların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, baba ve ana adları ile kadının evlenmeden önceki soyadı, aile kütüğünde kayıtlı olduğu yer bilgileri ile evlilik içinde doğmuş çocuklar ve bunların kimlik bilgilerinin kararda yer almasının zorunlu olduğunun bilinmesi, HMK’nın 297/1-b maddesi ve Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 21/02/2011 tarih ve 2010/2216 esas, 2011/2882 karar sayılı ilamında açıklandığı üzere; kararın infazda tereddüt yaratmayacak şekilde açık olması gerekmekte olup, mahkemece tarafların nüfusa kayıtlı olduğu yer ve kimlik bilgileri belirtilmeden boşanmaya hükmolunmasının yasaya açık aykırılık oluşturduğunun nazara alınması,

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat