Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası türleri nelerdir?

İki türlü boşanma davası mevcuttur. Bunlardan birincisi anlaşmalı boşanma, diğeri ise çekişmeli boşanmadır.

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Eğer taraflardan birisi boşanmak istemiyorsa ya da taraflar boşanma konusunda anlaşmakla birlikte boşanmanın hukuki sonuçları (velayet, tazminat, nafaka vb) anlaşamadıysa çekişmeli boşanma davası söz konusu olacaktır.

Boşanma davaları nasıl açılır?

Boşanma davaları, boşanmanın nedenleri, hukuki dayanaklarını, boşanma davaları süresince talep edilen geçici tedbirleri ve boşanmanın hukuki sonuçlarına dair talepleri içeren bir dilekçenin ve dava dilekçesi ekindeki delillerin dosya haline getirilerek Aile Mahkemesine veya Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk mahkesine verilerek açılır.

Boşanma sebepleri nelerdir?

Medeni Kanun’da boşanma sebepleri olabilecek hususlar tek tek sayılmış olup şunlardır:
1. Zina
2. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
3. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme
4. Terk
5. Akıl Hastalığı
6. Evlilik birliğinin temelden sarsılması (şiddetli geçimsizlik)
Günümüzde en çok boşanma davası şiddetli geçimsizlik sebebiyle açılmaktadır. 2013 verilerine göre Kayseri ilinde yılda 4100 adet boşanmaya ilişkin dava görülmüştür.

Boşanma süreci nasıl işler?

Boşanma süreci, boşanma davası açmak üzere dava dosyasının ilgili mahkeme birimine verilmesiyle başlar ve davanın kabulü ya da reddine dair kararın kesinleşmesiyle sona erer. Boşanma sürecinde önce davacının dava dilekçesi, ardında davalının cevabı alınır. İkinci aşamada ise davalının verdiği cevaba karşı davacının cevap dilekçesi ve davalının ikinci cevap dilekçesi alınır. Ardında ön inceleme ve tahkikat aşamasına geçilir ki bu aşamada tanık dinleme ve delil değerlendirme süreçleri gerçekleşir.

Boşanma davaları ne kadar uzun sürer?

Boşanma davalarının uzunluğunu bir çok şey belirleyebilir. Bunlar toplanması gereken deliller varsa bu delillerin toplanması, boşanma davasının küçük bir ilde veya büyük bir ilde açılması, boşanma davasının uzman bir avukat vasıtasıyla takip edilip edilmediği, anlaşmalı boşanma imkanı bulunup bulunmadığı gibi bir çok etkene göre değişiklik göstermektedir. Genelde çekişmeli boşanma davaları Kayseri‘de bir yılda sonuçlanmaktadır.

Boşanma davasını hangi tarafın açması daha avantajlıdır?

Eğer taraflar anlaşmalı boşanma davası açacaklarsa burada hangi tarafın boşanma davasını önce açacağının bir önemi bulunmamaktadır. Fakat çekişmeli boşanma davalarında davayı açacak tarafın öncelikli olarak elinde somut delillerinin bulunması gerekmektedir. Zira dava açmaktan ziyade davanın boşanmayla sonuçlanması önemlidir. Nitekim boşanma davası açan kişi davasını ispatlayamazsa davası reddolur artık bu durumda 3 yıl boşanma davası açamaz. Dolayısıyla boşanma davası açacak kişinin davasını ispat edecek delillerinin mevcut bulunması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davası açacak kişi delillerinin durumuna göre mahkemeden tedbir talebi isteyebilir.

Boşanmak için gerekli evraklar nelerdir?

Boşanmak için temel olarak çok iyi yazılmış ve kusursuz bir boşanma dilekçesi ve boşanmaya ilişkin delil niteliği taşıyan belgeler gereklidir. Eğer davayı boşanma avukatı ile açacaksanız dava için gereken her evrak ve her detay avukatınız tarafından hazırlanacaktır. Ancak avukat olmaksızın dava açılacaksa dava açan kişinin kimlik fotokopisi de dosyaya mutlaka eklenmelidir. Eğer kişi şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istiyor ve şiddet görüyorsa buna ilişkin rapor almalı ve bu raporu da dosya içerisine sunmalıdır.

Boşanma dilekçesi nasıl olmalıdır?

Boşanma davası dilekçesi, boşanma nedenleri ve boşanmanın hukuki dayanaklarını içermeli, usül hukuku gereği sonradan iddia ve taleplerde değişiklik yapılması mümkün olmadığından tüm hukuki gerekçeler, yasal dayanaklar ve deliller eksiksiz olarak yazılmalı, eğer varsa tedbir taleplerine ilişkin hususlar belirtilmelidir. Boşanma dilekçesi konusunda yapılan hatalar boşanma davasının tüm seyrini olumsuz etkileyebilir hatta boşanma davasının reddine yol açabilir.

Boşanma davasına gitmeme nasıl bir sonuç doğurur?

Çekişmeli boşanma davalarında kişi davacı ise davasını bizzat yürütmek veya avukat tutmak zorundadır. Boşanma davası açan kişi boşanma davasını bizzat takip ediyorsa davaya gitmesi gerekmektedir. Gitmediği takdirde boşanma davası atiye bırakılacaktır. Eğer kişi çekişmeli boşanma davasını avukat vasıtasıyla takip ediyorsa boşanma davasına gitmesine gerek yoktur. Fakat bazı durumlarda hakim tarafı en azından bir defa görmek isteyebilmektedir.

Boşanma davası için avukat tutmalı mıyım?

Türk özel hukukunda davaların avukat aracılığıyla takip edilmesi zorunluluğu yoktur. Bu nedenle avukat tutmak zorunda değilsiniz. Kuşkusuz davanızı boşanma davaları konusunda deneyimli bir avukat aracılığıyla takip etmeniz her bakımdan menfaatinize olacaktır. Zira sadece boşanma değil, aynı zamanda velayet, nafaka, tazminat gibi boşanmanın bir takım hukuki sonuçları ve mal rejimleri bakımından kişilerin hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasının ve temsil edilmesinin tek yolu bu alanda profesyonel bir avukat ile çalışmaktır.

Çekişmeli Boşanma avukat ücreti ne kadardır?

Çekişmeli Boşanma Davaları Ücretleri konusunda her hangi bir birlik bulunmamaktadır. Bu durum şehirlere, avukatlara göre değişmektedir. Bu yüzden çekişmeli boşanma davalarında kişiler avukatlarına danışarak ücret teklifi alabilirler.

Çekişmeli Boşanma Davaları Nerede ve Hangi Mahkemede Açılır?

Çekişmeli boşanma davaları eşlerin son defa altı ay birlikte oturdukları yer mahkemesinde veya taraflardan birinin yerleşim yerinde bulunan mahkemede açılmaktadır.
Çekişmeli boşanma davaları aile mahkemelerinde açılır. Aile mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise bu sıfatla Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat