Boşanma Bilirkişi Raporu Tanık Beyanları ve Esasa İlişkin Beyan Dilekçesi

Boşanma Bilirkişi Raporu Tanık Beyanları ve Esasa İlişkin Beyan Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                             :.…/… E.

DAVACI                                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

DAVALI                                  : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   Av. (Ad, Soyad)

KONU                                     :Tanık beyanları, bilirkişi raporu ve davanın esası hakkında beyanlar.

AÇIKLAMALAR

1. Davacı müvekkilim ve ailesinin her türlü iyi niyet çabalarına rağmen evlilik birliğini kurtarmanın çaresi bulunamamış ve davalı tarafın tutumu yüzünden başlamayan bir evlilik sona ermiştir.

2. Düğün için her türlü hazırlık ve masraf yapılmışken davalı tarafın sebepsiz olarak cayması sonucu gururu incindiği gibi ağır bir maddi zarar altına da girmiştir. 

3. Davalı tanıklarının beyanları kesinlikle gerçek dışıdır.

4. Bilirkişi raporu da altın ziynet takılarının değer tespitini göstermektedir. Bilirkişi raporu doğrultusunda kıymetleri takdir edilen takıların davacı müvekkilime iadesine karar verilmesini talep ediyoruz.

HUKUKİ SEBEPLER          : TMK/174, HMK ve ilgili mevzuat.

SONUÇ ve İSTEM                 : Tarafların boşanmalarına, davacı ve ailesi tarafından davalıya verilen ziynet eşyalarının tarafıma iadesine, davalı tarafın haksız maddi ve manevi tazminat taleplerinin reddine, vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVACI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat