Bonoya Dayalı İhtiyati Hacizlerde Teminat Alınmalıdır

Bonoya Dayalı İhtiyati Hacizlerde Teminat Alınmalıdır

Bonoya dayalı ihtiyati haciz taleplerinde teminat alınmadığı saptanmıştır. * İİK ve TTK’da bononun İİK’nın 38. maddesinde tanımlanan ilâm niteliğinde bir belge olarak kabulüne olanak veren bir hüküm bulunmadığından, Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 16/04/2004 tarih ve 2004/4165 esas, 2004/4130 karar, 19. Hukuk Dairesinin 11/04/2008 tarih ve 2008/2834 esas, 2008/3788 karar sayılı ilâmları da dikkate alınarak, benzeri taleplerden İcra İflâs Kanunu’nun 259. maddesinde öngörülen teminatın belirlenip alınması gerektiğinin bilinmesi,

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat