ZORUNLU MÜDAFİİ SON OTURUMDA HAZIR BULUNDURULMADAN KISA KARARIN AÇIKLANMASI

ZORUNLU MÜDAFİİ SON OTURUMDA HAZIR BULUNDURULMADAN KISA KARARIN AÇIKLANMASI

T.C.
YARGITAY
2. CEZA DAİRESİ
E. 2014/37311
K. 2017/6625
T. 7.6.2017

ZORUNLU MÜDAFİİ SON OTURUMDA HAZIR BULUNDURULMADAN KISA KARARIN AÇIKLANMASI ( Hırsızlık – Savunma Hakkının Kısıtlandığı )

* HIRSIZLIK ( Suça Sürüklenen Çocuk İçin Zorunlu Olarak Görevlendirilen Müdafii Hükmün Esasını Oluşturan Kısa Kararın Açıklandığı Son Oturumda Hazır Bulundurulmadan Hüküm Kurularak CMK. Md. 188/1’e Aykırı Davranılması Suretiyle Savunma Hakkının Kısıtlandığı )

* UZMAN RAPORUN HER SUÇ BAKIMINDAAN ALINMASI GEREĞİ ( Suç Tarihi İtibariyle 12-15 Yaş Grubunda Olan Suça Sürüklenen Çocuk Hakkında İşlediği Fiilin Hukukî Anlam ve Sonuçlarını Algılayıp Algılamadığı veya Davranışlarını Yönlendirme Yeteneğinin Yeterince Gelişip Gelişmediği Hususunda İşyeri Dokunulmazlığını Bozma Suçu Bakımından da Uzman Hekim Raporu Alınması Gerektiği Gözetilmeyerek Sadece Hırsızlık Suçundan Alınan Rapor İle Yetinilmesinin İsabetsizliği )

ETKİN PİŞMANLIK ( Suça Sürüklenen Çocuğun Mağdura Ait Bakkal Dükkanından Çaldığı Suça Konu Sigara Paketlerini Olay Yerinin Karşısındaki Apartmanın Merdivenlerinin Altına Sakladıktan Sonra İşyerine Döndüğü Sırada İhbar Üzerine Gelen Polis Ekibince Yakalandığında Diğer Suça Sürüklenen Çocuk İle Birlikte İşyerinden Sigara Paketleri Çaldıklarını İkrar Edip Sakladıkları Yeri Gösterdikleri ve Suça Konu Eşyaların Mağdura İadesini Sağladıkları/Etkin Pişmanlık Hükümlerinin Uygulanması Gerektiği )

5237/m.31/2,168/1

5271/m.150/2,188/1

ÖZET : 1- Suça sürüklenen çocuk için 5271 S.K.nun 150/2. maddesi uyarınca zorunlu olarak görevlendirilen müdafii, hükmün esasını oluşturan kısa kararın açıklandığı son oturumda hazır bulundurulmadan hüküm kurularak aynı Kanunun 188/1. maddesine aykırı davranılması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması, 2-Suç tarihi itibariyle 12-15 yaş grubunda olan suça sürüklenen çocuk hakkında 5237 S.K.31/2. maddesi uyarınca işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığı veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediği hususunda işyeri dokunulmazlığını bozma suçu bakımından da uzman hekim raporu alınması gerektiği gözetilmeyerek sadece hırsızlık suçundan alınan rapor ile yetinilmesi, 3- Suça sürüklenen çocuğun mağdura ait bakkal dükkanından çaldığı suça konu sigara paketlerini olay yerinin karşısındaki apartmanın merdivenlerinin altına sakladıktan sonra işyerine döndüğü sırada ihbar üzerine gelen polis ekibince yakalandığında, diğer suça sürüklenen çocuk ile birlikte işyerinden sigara paketleri çaldıklarını ikrar edip sakladıkları yeri gösterdikleri ve suça konu eşyaların mağdura iadesini sağladıklarının anlaşılması karşısında, suça sürüklenen çocuk hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi, hatalıdır.

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Suça sürüklenen çocuğun mağdura ait bakkal dükkanından çaldığı suça konu sigara paketlerini olay yerinin karşısındaki apartmanın merdivenlerinin altına sakladıktan ve böylece kendi hakimiyet alanına geçirdikten sonra işyerine döndüğünde ihbar üzerine gelen polis ekibince yakalandığı ve hırsızlık suçunun tamamlandığının anlaşılması karşısında, tebliğnamedeki eylemin teşebbüs aşamasında kaldığı yönündeki bozma düşüncesine iştirak edilmemiş; dosya içeriğine göre diğer temyiz itirazları yerinde görülemiştir.

Ancak;

1-) Suça sürüklenen çocuk için 5271 Sayılı CMK.nun 150/2. maddesi uyarınca zorunlu olarak görevlendirilen müdafii, hükmün esasını oluşturan kısa kararın açıklandığı 21/11/2013 tarihli son oturumda hazır bulundurulmadan hüküm kurularak aynı Kanunun 188/1. maddesine aykırı davranılması suretiyle savunma hakkının kısıtlanması,

2-) Suç tarihi itibariyle 12-15 yaş grubunda olan suça sürüklenen çocuk hakkında 5237 Sayılı TCK’nın 31/2. maddesi uyarınca işlediği fiilin hukukî anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığı veya davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişip gelişmediği hususunda işyeri dokunulmazlığını bozma suçu bakımından da uzman hekim raporu alınması gerektiği gözetilmeyerek sadece hırsızlık suçundan alınan rapor ile yetinilmesi,

3-) Suça sürüklenen çocuğun mağdura ait bakkal dükkanından çaldığı suça konu sigara paketlerini olay yerinin karşısındaki apartmanın merdivenlerinin altına sakladıktan sonra işyerine döndüğü sırada ihbar üzerine gelen polis ekibince yakalandığında, diğer suça sürüklenen çocuk ile birlikte işyerinden sigara paketleri çaldıklarını ikrar edip sakladıkları yeri gösterdikleri ve suça konu eşyaların mağdura iadesini sağladıklarının anlaşılması karşısında, suça sürüklenen çocuk hakkında 5237 Sayılı TCK’nın 168/1. maddesi uyarınca etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuk müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı kısmen istem gibi BOZULMASINA, 07.06.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat