70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Yönetim Planını imzalamayan Davalının imzasının Alınması – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

DAVACI                        :…….

 

VEKİLİ                           :…….

 

DAVALI                        :…….

 

KONU                           : Yönetim Planını İmzalamayan davalıya gerekli ihtarın yapılması talebimiz hk.

 

AÇIKLAMALAR : Müvekkilimiz ……. adresindeki taşınmazın apartman yöneticisi olup … numaralı bağımsız bölümünde malikidir.

 

Müvekkilimin yöneticiliğini yaptığı apartmanda kat mülkiyetine geçilmiş olmasına rağmen yönetim planı imzalanmamıştır.

 

Müvekkilim yönetim planı hazırlatarak kat malikleri kurulunun ../../…. tarihli toplantısında yönetim planını imzaya sunmuştur.

Ancak davalı hiçbir haklı gerekçe göstermeksizin yönetim planını imzalamayı reddetmiştir. Davalıya yapılan tüm sözlü ve yazılı uyarılarda bir sonuç doğurmamıştır.

Davalının söz konusu yönetim planını imzalaması için ihtarda bulunulması için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

 

  1. NEDENLER : HUMK, Kat Mülkiyeti Kanunu ve İlgili Mevzuat

 

DELİLLER                     : Yönetim Planı, Yasal ve Takdiri Diğer Deliller vs.

 

İSTEM SONUCU           : Arz edilen nedenlerle yönetim planını imzalamayan davalının yönetim planını imzalaması için gerekli ihtarın yapılmasına yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …….

 

 

DAVACI VEKİLİ

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!