…….SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

                                                                                                                       …….

 

 

 

 

YETKİ BELGESİ

VERİLMESİNİ  İSTEYEN :…….

 

VEKİLİ                              :…….

 

KARŞI TARAF                 :…….

 

KONU                               : Yetki belgesi verilmesi istemidir.

 

AÇIKLAMALAR              :1-Müvekkilimiz …….’nün ……. E sayılı dosyası ile ……….. den alacaklı idi. Dosyamızdaki alacağımız borçlu tarafından itiraz görmediğinden kesinleşmiştir.

 

2-Borçlu hakkındaki takibimiz sürerken, borçlu ../../…. tarihinde geçirdiği bir trafik kazası neticesinde hayatını kaybetmiştir.

 

3-Vefat eden borçlunun mirasçılarına karşı takip yapabilmek için mirasçılarının tespiti gerekmektedir.

 

4-Borçlunun mirasçılarının tespiti amacı ile dava açmak üzere tarafımıza yetki belgesi verilmesini istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER         : İİK.m.121.

 

KANITLAR                        : İcra dosyası, trafik kazası tespit tutanağı, diğer kanıtlar.

 

İSTEM SONUCU          : Açıklanan nedenler ile ölen borçlunun mirasçılarının tespiti için açılacak davada taraf olabilmemiz için gerekli Yetki Belgesinin tarafımıza verilmesini talep ederiz.

 

 

ALACAKLI VEKİLİ

                                                                       …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!