70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Yedieminlik Görevini Suistimal – Av. İlayda İrem POLAT

……. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

SAYIN MAKAMI’NA

 

 

ŞİKAYETCİ                   :…….

 

VEKİLLERİ                   :…….

 

SANIK                          :…….

 

SUÇ                             : Yedieminlik Görevini Suistimal

 

SUÇ TARİHİ                  :…….

 

İCRA DOSYASI :…….

 

AÇIKLAMALAR : Müvekkilimiz yukarıda belirtilen icra dosyası ile sanık hakkında icra takibi başlatmış olup takip kesinleştikten sonra borcun ödenmemesi üzerine ……. tarihinde hacze gidilmiş ve haczedilen bir adet televizyon ve müzik seti borçlu sanığa yediemin olarak teslim edilmiştir.

 

Borçlu sanığın hacizden sonrada icra dosyasına ödeme yapmaması üzerine haczedilen malların muhafaza altına alınması için borçlunun adresine gidilmişse de kendisine yediemin olarak teslim edilen malların adresten kaçırıldığı tespit edilmiş ve haciz zaptına bu durum görevli memur tarafından yazılmıştır.

 

İSTEM SONUCU           : Arz edilen nedenlerle sanığın eylemine uyan TCK. 276 maddesi uyarınca cezalandırılması için gerekli soruşturmanın yapılarak sanık hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. …….

 

 

 

                                               ŞİKAYETCİ VEKİLİ

                                                                                                               …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!