…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                           …….

 

YARGILAMANIN

YENİLENMESİNİ

İSTEYEN DAVALI  :…….         

 

VEKİLİ                    :…….

 

DAVACI                  :…….

 

KONU                     : Yargılamanın iadesi istemidir.

 

AÇIKLAMALAR   : 1-Davacı tarafından müvekkilimiz aleyhine mahkemenizde ../…. esas ile ../../…. tarihinde açılan  ………….. davası, davacı tarafından kasıtlı olarak yanlış adres bildirilmek sureti ile müvekkilimin yokluğunda başlatılmıştır. Müvekkilimizin yurt dışında olduğunu bilen davacı, kasıtlı olarak yıllarca önce müvekkilimizin kiracı olarak oturduğu evin adresini davalı adresi olarak göstermiştir.

 

2-Davacı, müvekkilimizin yurt dışında olmasından da faydalanarak, mahkemeyi yanıltmıştır. Mahkeme ../../…. tarihinde ../….. Karar numarası ile karar vermiş ve yine bu karar ilanen tebligatlar yolu ile müvekkilimiz aleyhine kesinleştirilmiştir. Müvekkilimizden habersiz yapılan yargılama neticesinde verilen bu karar ile müvekkilimiz mağdur olmuştur.

3-Müvekkilimiz, yurda giriş yaptıktan sonra davadan ve karardan bilgi sahibi olmuştur. Yasal temyiz süreleri geçtiğinden bu davayı açmak gereği doğmuştur.

 

4-Yasaya ve dolayısı ile yargıya karşı açıkça hile uygulanmış ve yetkili merciler yanıltılarak suç işlenmiştir. Bu konuda ayrıca suç duyurusunda bulunduk. Bu aynı zamanda Yargılamanın Yenilenmesi için de yeterli bir nedendir.

5-Mahkemenizce  ../../…. tarih  ve  ../…. E.  ../…. K. Sayısı ile yanıltılarak verilen kararının HUMK m.445 vd. hükümlerine göre  kaldırılmasına karar verilmesini istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER : HUMK m.445 vd.

 

KANITLAR               : Dava dosyası, tebligatlar, tanıklar

 

İSTEM SONUCU   : Açıklanan nedenler ile müvekkilim aleyhine evvelce mahkemeniz tarafından verilen ve hileli yollar ile kesinleşen kararın  icrasının durdurulmasına, Yargılamanın yenilenmesi istemimiz kabul edilerek, yukarıda tarih ve sayısı yazılı kararınızın  ortadan  kaldırılmasına, karar verilmesini talep ederiz.

 

 

                                                                                            YARGILANMANIN YENİLENMESİNİ

                                                              TALEP EDEN VEKİLİ

                                                                                …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!