X-Ray ve radyasyon zammı – Yargıtay kararları

X-Ray ve radyasyon zammı – Yargıtay kararları

…Taraflar arasında iş yerinde uygulanmakta olan toplu iş sözleşmesinin 60/ç maddesinde öngörülen, X- ray ve radyasyon yayan işlerde fiilen ve sürekli şekilde çalışan işçinin ücreti % 10 zamlı ödenir yönündeki düzenleme gereğince, davacı işçinin fark işçilik alacaklarına hak kazanıp kazanmadığı noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır.
Toplu iş sözleşmesindeki bu düzenlemenin, X-Ray ve radyasyon tehlikesi bulunan atölyelerde risk grubu içerisinde çalışan işçilere zamlı ücret ödenmesine yönelik olduğu hususundaki mahkeme kabulünde isabetsizlik bulunmamaktadır.

Ancak, mahkemece davacı işçinin uyuşmazlık konusu dönemde fiilen görevlendirildiği atölyelerde X-Ray ve radyasyon yayan makinelerin bulunup bulunmadığı tereddüte yer vermeyecek şekilde belirlenmemiştir. Davalı işveren tarafından bazı dönemlerde işçinin X-Ray ve radyasyon yaymayan atölyelerde çalıştırıldığı da ileri sürülmüştür.

Mahallinde keşif icra edilerek davacı işçinin uyuşmazlık konusu dönemde görevlendirildiği atölyelerde X-Ray ve radyasyon yayan makine ve aletlerin bulunup bulunmadığı belirlenmeli ayrıca davacının bu nitelikte bulunmayan farklı atölyelerde görevlendirilip görevlendirilmediği de bir değerlendirmeye tabi tutularak sonucuna göre karar verilmelidir. Eksik incelemeye dayalı hüküm kurulması hatalı olup, kararın bu sebeple bozulması gerekmiştir.
22. HD. 2014/15486 E. 2014/24325 K. 18.09.2014

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat