…….SAYIN BAŞKANLIĞINA

       

                                                                       …….

 

 

DAVACI                    :…….

 

KAYITLI OLDUĞU

VERGİ DAİRESİ       :…….

 

VERGİ HESAP NO   :…….

       

VEKİLİ                      :…….

 

DAVALI                    :…….

 

İHBARNAME

TARİH VE NOSU     :…….,…….

       

VERGİ VE

CEZA ÇEŞİDİ          :…….

       

DAVA KONUSU      : Gelir vergisi ve cezasına itiraz beyanımızdır.

TEBELLÜĞ TARİHİ :…….

 

AÇIKLAMALAR   :1-Müvekkilimiz, serbest meslek  sahibi  olup,beyaz eşya ticareti yapmaktadır. Tanınmış ve sevilen bir tüccar olan müvekkilimiz, devletini seven ve görevlerini de her zaman yerine getiren bir insandır. Vergi ödemenin kutsal bir davranış olduğunun bilincinde olan müvekkilimiz, vergilerini zamanında ve eksiksiz yatırmaktadır. Müvekkilimizin geçmiş yıllarda vergi rekortmenliği sıralamasında aldığı ödüller bulunmaktadır.

 

2-Deprem ve ekonomik kriz nedeni ile müvekkilimizin de işleri iyi gitmemiş ve son iki yıldır zarar beyan etmiştir.

 

3-Gelirini sakladığı ve vergi kaçırdığı gerekçesi ile müvekkilimize vergi dairesi tarafından ……. vergi ve ……. de vergi cezası tahakkuk ettirilmiştir. Müvekkilimiz defterlerini düzenli tutmakta ve vergi de kaçırmamaktadır. Müvekkilimizle aynı işi yapan tüm esnaf aynı durumdadır. Depremden bu yana kalıcı konutlarına geçemeyen pek çok vatandaşımız evine beyaz eşya almamaktadır. Alanlar da borcunu ödeyememektedir. Yapılan denetimde sadece ciroların dikkate alınması, bunun gerçek nedenlerinin araştırılmaması bu haksız vergi ve cezanın verilmesine neden olmuştur.

 

4-Müvekkilimize tahakkuk ettirilen bu vergi ve vergi cezalarının kaldırılmasını istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER   : Gelir Vergisi  Kanunu, Vergi  Usul   Kanunu

 

KANITLAR                 : İhbarname, kayıtlar, defterler, beyanname ve diğer kanıtlar.

 

CEVAP SÜRESİ         : 30 Gündür

 

İSTEM SONUCU   : Yukarıda anılan nedenlerle,haksız yere vergi ile vergi cezasının kaldırılmasına, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!