……………….. VERGİ  DAİRESİ  UZLAŞMA  KOMİSYONU  BAŞKANLIĞINA

         İSTANBUL     

 

 

 

 

UZLAŞMA TALEBİNDE BULUNANIN

ADI VE SOYADI

ADRESİ  
HESAP NUMARASI  
TEBLİĞ EDİLEN İHBARNAMENİN
DÜZENLEME VE TANZİM TARİHİ  
CİLT VE SIRA NUMARALARI  
İHBARNAME TEBLİĞ TARİHİ  

 

Yukarıda ihbarnamenin tarih ve numaralarını, aşağıda dönemini, vergi ve ceza nev’ileri ile miktarlarını belirttiğim tarhiyatlar üzerine 213 sayılı VUK.nuna 205 sayılı kanunla EK: 1-6 maddeler gereğince uzlaşmak istiyorum.

 

Dilekçemin kabulü ile komisyona davet edileceğim gün ve saatin bildirilmesini  saygılarımla arz ederim.

                                                                                                                                                                                                    /   /200     

       Mükellef  Veya  Vekilinin İmzası

 

 

 

UZLAŞMA   TALEP EDİLEN   VERGİ  VE   CEZALARIN MİKTARLARI

                                VERGİNİN                             CEZANIN
DÖNEMİ NEV’İ MİKTARI NEV’İ MİKTARI
         
         
         
         
         
         

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!