70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Üzerinde Hapis Hakkı Tanınan Eşyayı Kaçırma Dilekçesi – Av. İlayda İrem POLAT

……. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

SAYIN MAKAMI’NA

 

                                                                                                                       …….

 

 

YAKINAN                      :…….

 

VEKİLİ                           :…….

 

SANIK                            :…….

 

SUÇ                                : Üzerinde  hapis  hakkı  tanınan ve defteri yapılan eşyayı kaçırmak

 

AÇIKLAMALAR          :1-Müvekkilimizin kiracısı olan sanığın kira borçlarını yaklaşık 8 aydan bu yana ödememesi nedeni ile, aleyhinde İİK. Madde 270 uyarınca ….. İcra Müdürlüğünün ../…. E. Sayılı dosyası ile icra takibinde bulunulmuştur. Takipte müvekkilimiz yasadan doğan hapis hakkını kullanarak,kiracıya ait eşyaların defterini tutturmuştur.

 

2-Sanık yasaya aykırı olarak bu eşyaları kiralanandan kaçırmıştır.

 

3-Suç işleyen sanığın cezalandırılmasını istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER      : İİK. Madde 270, 335

 

KANITLAR                    : İcra Dosyası

 

İSTEM SONUCU  : Açıklanan nedenlerle sanık hakkında kovuşturma yapılarak cezalandırılması için hakkında kamu davası açılmasına karar verilmesini talep ederiz.

 

 

YAKINAN VEKİLİ

                                                                                                             …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!