70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Uyap Genel Sorgu Talebi – Av. İlayda İrem POLAT

………

………

………

 

………’ NE

 

İCRA DOSYA NO    : ………
ALACAKLI              :
………
VEKİLİ                       :
………
BORÇLU                  : ……… (TC Kimlik No: ………)

BORÇLU ADRESİ : ………

KONU                                    : Borçluya ait UYAP sorgulamalarının yapılması

UYAP kayıtlarından sorgulanmak suretiyle borçlunun/borçluların;

 

1- Borçlular adına kayıtlı taşınmazlarının tespit edilerek borçlu adına kayıtlı taşınmaz mala rastlanması halinde tapu kayıtlarına haciz konulmasına,

 

2-Borçluya ait vukuatlı aile nüfus  kayıt örneğinin çıkartılmak suretiyle kapalı kayıt sorgulaması yapılmasını ve borçluya mirasen intikal eden taşınmazların tespiti ile taşınmaz mal varlığına rastlanması halinde tapu kaydına haciz konulmasına,

 

3-Sigortalı bir işte çalışıp çalışmadığının tespit edilmesini, çalıştığı tespit edildiği taktirde işyerine maaş haczi müzekkeresi yazılmasına,

 

4-Borçlular adına kayıtlı araçların trafik kaydı üzerine haciz şerhinin işlenmesine  karar verilmesini,

 

5-Borçlu adına açılmış posta çeki hesaplarına haciz konulmasına karar verilmesini müvekkilim adına talep ederim. ………

 

 

Alacaklı Vekili
………

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!