Ulusal bayram ve resmi tatil alacağı talepli davalarda sık karşılaşılan hatalar

Ulusal bayram ve resmi tatil alacağı talepli davalarda sık karşılaşılan hatalar

İşçi açısından:

Alacağın net veya brüt olarak talep edildiğinin yazılmaması
Husumeti bulunan tanıklar gösterilmesi
Tüm dönem değil kısa süre çalıştığı tanıkların gösterilmesi
İşkur şikayetinde, dava dilekçesi, noter ihtarnamelerinde farklı günler bildirilmesi
Rapora süresinde itiraz edilmemesi
Resmi işyerlerinde ispatta tanık beyanlarının yeterli olmayabileceğinin dikkate alınmaması
Tanıkların ifadesi alınırken çalışma günleri konusundaki beyanlarına karşı usulü itiraz ve işlemlere dikkat edilmemesi
Yazılı belge sunulmaması
Dava dilekçesinde çalıştığı ulusal bayram genel tatil günlerin yazılmaması
Dosyaya sunulan kayıt ve ödeme belgelerine karşı itiraz ve temyiz etmemek
Menfaat birliği olan tanıklar gösterilmesi

 

İşveren açısından:

Bordroların dosyaya sunulmaması
Bordronun imzalatılmaması
Çalışma günleri konusunda tanık dinletilmemesi
Rapora süresinde itiraz edilmemesi
Resmi işyerleri de olsa tanık gösterilmemesi
Resmi işyerlerinde çalışma kayıtlarının tutulmaması dosyaya sunulmaması
Resmi işyerinde imzasız ancak amir onaylı puantajlara itibar edilmesi gerekliliğinin gözetilmemesi
Alt işveren elindeki kayıtların dosyaya sunulmaması
Tanıkların ifadesi alınırken çalışma günleri konusundaki beyanlarına karşı usulü itiraz ve işlemlere dikkat edilmemesi
Tanıkların işyerindeki çalışma günleri konusunda beyanda bulunmamaları
Zamanaşımı itirazı ileri sürülmemesi
Ulusal bayram genel tatil günlerinde çalışmaların bordroda gösterilmemesi
Ulusal bayram genel tatil günlerinde çalışmanın banka yerine elden ödenmesi
Ulusal bayram genel tatil günlerinde çalışmanın ödendiğinin yazılı belgeyle değil tanıkla ispatlanmaya çalışılması
İbraname varsa ulusa bayram genel tatil alacağını ödediği yerine yapılmadığını savunarak ibraname ile çelişkiye düşülmesi
İş sözleşmelerinin sunulmaması
İsticvap ve yemin delillerine dayanılmaması
Puantaj kaydı tutulmaması
Puantajla bordroların örtüşmemesi, çelişmesi
Kayıtların sunulmaması
Kayıtların gerçek çalışmayı göstermemesi

 

Bilirkişi açısından:

Alternatif hesap içeren rapor sunulmaması
Bilinmeyen dönem ücretlerinin asgari ücrete oranlanarak bulunmaması, katsayı oranının gösterilmemesi
Bir saat çalışsa da bir yevmiye üzerinden hesaplama yapılacağına dikkat edilmemesi
Tahakkuk bulunan ayların hiç hesaba dahil edilmemesi gerekirken yani dışlanması yerine mahsup yoluna gidilmesi
Tahakkuk bulunan ayların raporda denetime elverişli gösterilmemesi
Taraf iddia ve savunmalarına dikkat edilmeyerek talep aşımına yol açılması
Yazılı puantajlar varken bu kayıtlar yerine tanık beyanlarıyla sonuca gidilmesi
Yıllık izin süreleri, ücretsiz izinler, çalışılmayan raporlu günler, askerlik, aralıklı çalışma vs gibi çalışılmadığı belli dönemleri raporda dışlamak yerine çalışmış gibi hesaplamak
Yıllık izin vs gibi yukarıda çalışılmış sayılmayan günlerin dışlanması için ek rapor istendiğinde hakkaniyet indirimi yüksek tutularak dışlanabileceği gibi uygulaması olmayan bir rapor vermek
Bordroda çalışma karşılığı olmayan bir yevmiye ödemenin çalışılan ulusal bayram genel tatil çalışması gibi değerlendirilmesi suretiyle hesaplama yapılmaması
Çalışılmayan sürelerin denetime elverişli gösterilmemesi
Ulusal bayram genel tatil günlerinde çalışma hesaplamalarının döküm halinde denetime elverişli gösterilmemesi
Ulusal bayram genel tatil günlerinde çalışma üeretinin çıplak ücret olacağının dikkate alınmaması
Ulusal bayram genel talil günlerinde çalışmanın başka gün izin olarak kullandırılamayacağı
Hesaplama öncesi hesap yöntemi açıklanmadan hesaplama yoluna gidilmesi
Hesaplamanın denetime elverişli yapılmaması
Hakkaniyet oranının takdire bırakılmadan tek bir rakam olarak gösterilmesi
Hesaplama yaparken taraf iddiaları ve tanık beyanları yazılmadan talep aşımına sebebiyet verecek şekilde doğrudan hesaplama yapılması
İhtirazi kayıt koyulan belgelere dikkat edilmemesi
İş hukuku temel ilkelerine, bu bölümde yazılı açık ve yerleşik hesaplamalara aykırı rapor düzenleyerek sorgulanır hale gelme
Net-brüt talebi dikkate alınmadan rapor verilmesi
Resmi dairelerde bilinmeyen dönem çalışması olamayacağına dikkat edilmemesi
Resmi işyeri çalışma vc ödemelerinin kayda dayalı olması zorunluluğuna dikkat edilmemesi

 

Mahkeme açısından:

Bilirkişi raporu gibi hüküm kurulması kabule götüren sebeplerin açıklanmaması
Bilirkişinin yapacağı hesaplamaların herbirine dikkat edilip denetlenmemesi
Çalışılmayan sürelerin raporda denetime elverişli gösterilip gösterilmediğine dikkat edilmemesi
Deliller tamamlanmadan rapora erken göndererek ek raporlar alınmasına sebebiyet vermek
Resmi işyeri çalışmaların kayıtlara dayalı olması gerektiğine dikkat edilmemesiResmi işyerleri kayıtlarının amir onaylı ise imzasız olabileceğinin dikkate alınmaması
Resmi işyeri banka ödemeleri getirilmeden ödeme kaydı olmadığından hüküm altına alınması
Tahakkukların mahsup değil dışlanmış olup olmadığına dikkat edilmemesi
Talebin aşılması
Tanık beyanları yeterli olmadığı halde HMK 241 .maddesinin uygulanması
Tanık sayısının sınırlanması
Tanıklardan açık çalışma gün ve saatlerinin sorulmaması
Tanıklardan hangi yıllar arasında çalıştıkları ve görevlerinin ne olduğunun sorulmaması
Tanıkların davası olduğu halde bu hususun sorulmaması
Yazılı kayıtlara dayalı hesaplamanın zor olacağı şeklindeki raporla sonuca gidilmesi
Dosyaya sunulan kayıt ve ödeme belgelerine karşı davacıdan diyeceklerinin sorulmaması
Faiz talep ve tarihlerine dikkat edilmemesi
Hafta tatili, genel tatil çakışmasına dikkat edilmemesi
Hakkaniyet indirimi yapılmaması
Hakkaniyet indiriminin çalışma süresine göre az veya fazla yapılması
Hakkaniyet indiriminin düşük miktarların çıkması halinde hiç yapılmayabileceğinin gözetilmemesi
Hatalı hesaplama içeren raporla sonuca gidilmesi
İŞKUR kayıtları varsa evrakların tamamının istenilmemesi
Menfaat birliği olan tanıklara gerekçelendirmeden itibar edilmesi
Net brüt taleplerine dikkat edilmeden hüküm kurulması Ödeme belgelerinin değerlendirilmemesi
Ödeme savunmasının tanıkla ispatlanamayacağına dikkat edilmemesi

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat