Ücret alacağı – İbraname ödeme çelişkisi – Yargıtay kararları

Ücret alacağı – İbraname ödeme çelişkisi – Yargıtay kararları

…Dosya içinde bulunan iki ayrı ibranamede davacının fazla çalışma ücretlerinin hafta tatili ile bayram tatili ücretlerinin ödendiği ve işverenin ibra edildiği belirtilmiştir. Bununla birlikte, cevap dilekçesi ile bilirkişi raporuna itiraz dilekçesinde davalı işveren davacının bahsi geçen çalışmalarının olmadığım savunmuştur. Bu durumda işverenin savunması ile ibranamenin içeriği birbiriyle çeliştiğinden ibranameye anılan istekler yönünden değer verilmesi doğru olmaz.
Bilirkişi tarafından bu yönde hesaplamalar yapılmış davalı vekili cari hareket dökümü başlıklı bazı belgeler sunarak hesaba itiraz etmiştir. Davalının anılan itirazları değerlendirilmeli ve gerekirse ek rapor alınmak suretiyle isteklerle ilgili bir karar verilmelidir. Bu yönde eksik incelemeyle karar verilmesi hatalı olmuştur.
9. HD. 2006/2308 E. 2006/7086 K. 21.03.2006

…Somut olayda; Mahkemece dosya içerisindeki imzası davacı tarafından kabul edilen ibraname göz önünde tutularak “…Bilinen uygulamalara göre, davacının fazla mesai alacak istemini miktar belirtmeden eksiksiz olarak aldığını imzası tahtında beyan ettiğine göre, fazla mesai alacak istemi kabul edilmeyecektir…” gerekçesiyle fazla çalışma ücreti talebi reddedilmiştir.
İbraname içeriğinde «…ayrıca yapmış olduğum fazla mesai ücretlerim ile yıllık izin ücretimi ve ayrılış esnasında hak etmiş olduğum istihkaklarımı eksiksiz olarak aldım…» cümlesine yer verilmesine karşın, davalı vekili
10.3.2009 havale tarihli dilekçesinde davacının fazla çalışma yapmasının söz konusu olmadığını ileri sürmüştür.
Buna göre fazla çalışma ücreti bakımından ibraname savunma ile çelişmiş olmakla yukarıda anılan ilkeler ışığında ibranameye fazla çalışma ücreti alacağı bakımından değer verilmemesi gerekirken yazılı gerekçe ile fazla çalışma ücreti talebinin reddine karar verilmesi hatalıdır.
9. HD. 2009/31155 E. 2011/48172 K. 14.12.2001

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat