Tüketici Hakları hukuku kavramına hizmet ya da malları ticari veya mesleki faaliyetlerinde kullanmak için satın alan gerçek ya da tüzel kişiler girmektedir. Satın alınan ürün veya hizmet hem özel hayatta hem de ticari ya da mesleki hizmetlerde kullanılacaksa, hangi amaçla ne kadar kullanıldığına bağlı olarak çifte kullanım amaçlı ürünleri satın alanlar ya da yararlananlar tüketici olarak nitelendirilmektedir. Ulusal hukuk açısından gerçek ve tüzel kişiler tüketici olarak nitelendirilmektedir. Tüketicilere sunulan haklardan yararlananlar ise Avrupa Birliğinde tüketici haklarının korunmasına dair yasal düzenlemelerin hemen hemen hepsinde tüzel kişiler tüketici olarak nitelendirilmiyor.

Tüketici Haklarının Korunmasını Gerektiren Nedenler

Firmaların karlılık oranlarının en yüksek seviyeye çıkarmak istemeleri tüketiciler üzerinden gerçekleştiriliyor. Firmalar bu amaçlarına ulaşmak için ürün ya da hizmetin tam olgunlaşması için gereken zamanı beklemeden birtakım kimyasal maddeler ile sebze ya da meyvelerin olgunlaşmış gibi görünmeleri sağlayarak satışa çıkarmaktadır. İndirimli kampanyaları ya da yoğun promosyon faaliyetleri sayesinde hiçbir yararı olmayan hatta zararı olan bazı ürünleri tüketicilerin zayıf tarafından yararlanarak kolayca satabilmektedir. Hatta ağırlıklarını daha fazlaymış gibi göstererek haksız kazanç elde etmekte ve taklit edilen malları da orijinalmiş gibi kolayca satabilmektedir.

Ekonomik sistemlerin hızla değişmesi ve gelişmesine bağlı olarak tüketicilerin bilinçsizliğinden yararlanmak isteyen fırsatçı ve hilekârların çoğalmasına neden olmuştur. Çok eski dönemlerde olduğu gibi ürün ya da hizmetlerin niteliklerini bilen üreticiler yerine ürün ya da hizmetlerin niteliklerini üreticileri oranla daha az bilen ancak satış tekniği konusunda bilgili, ikna kabiliyeti yüksek olan kişiler almıştır. İkna kabiliyetleri sayesinde ihtiyaç duyulmayan ürün ve hizmet bile kolayca tüketiciye satılmaktadır. Bu ürün ya da hizmetlerin çoğunda ise ihtiyaçları gidermeyen arızalı, tehlikeli ve kifayetsiz mallar gelmektedir. Hayat kalitesini artırmak için gerekli olan para çoğu zaman dolaylı olarak amacının dışında kullanılmaktadır.

Başlıca Tüketici Hakları Nelerdir?

  • Ana hatları ile tüketici hakları şunlardır. Bilgilendirme hakkı
  • Sağlık ve güvenlik hakkı
  • Tercih etme hakkı
  • Temel ihtiyaçları karşılama hakkı
  • Tazmin hakkı
  • Eğitilme hakkı
  • Sağlıklı bir çevrede yaşama hakkı
  • Sesini duyurma hakkı gibi haklar başlıca tüketici haklarıdır.