Trafik cezasına nasıl itiraz edilir? itiraz süresi ne kadar?

Trafik cezasına nasıl itiraz edilir? itiraz süresi ne kadar?

Trafik cezasına nasıl itiraz edilir

Trafik cezasına nasıl itiraz edilir? Bu yazımızda sizlere trafik cezasına nasıl itiraz edebileceğinizi kısaca açıklamaya çalışacağız. Trafik kurallarına nasıl itiraz edileceğinden önce trafik kurallarının ve idari para cezasının ne olduğun açıklamak gerekir. Trafik kuralları tüm toplumun huzur ve güvenliği için konulmuş olan ve temel amacı kamu düzenini sağlamak olan kurallardır. Trafik kurallarına uymama yaptırıma bağlanmıştır. Trafik kurallarını ihlal sonucu ortaya çıkan yaptırıma idari trafik para cezası denilmektedir.

Bu cezalara itiraz etmek mümkündür. İtirazın belli bir prosedürü vardır. Trafik cezalarına itirazlar trafik cezası itiraz dilekçesi aracılığıyla yapılmaktadır. Trafik cezası itiraz dilekçesinin nasıl hazırlandığı ve dilekçe örneklerine ilişkin yazımıza buradan ulaşabilirsiniz.

Trafik cezasına nasıl itiraz edileceği konusunda bir diğer önemli konu da başvuru dilekçesinin içeriği ile ilgilidir. Başvuru dilekçesinde, idari yaptırım kararına ilişkin bilgiler, bu karara karşı ileri sürülen deliller açık bir şekilde gösterilmelidir. Dilekçede, başvurunun süresinde yapılmasını engelleyen mücbir sebep dayanakları ile gösterilmelidir.

Trafik cezasına itirazı inceleyen sulh ceza hakimliği, cezayı hukuka uygun bulursa başvurunun reddine karar verir. Hakimlik başvuruyu yerinde görürse, idari yaptırım kararının kaldırılmasına karar verir. Ayrıca idarî para cezasının alt ve üst sınırının kanunda gösterildiği kabahatler dolayısıyla verilmiş idarî para cezasına karşı başvuruda bulunulması halinde, hakimlik idarî para cezasının miktarında değişiklik yaparak da başvurunun kabulüne karar verebilir.

Trafik cezası itiraz süresi

Trafik cezası itiraz süresi ne kadar? Trafik cezaları veya idari cezalar için belirli itiraz süreleri öngörülmüştür. Trafik cezasına itiraz süresi kural olarak cezayı tebliğ aldığınız günden 15 (onbeş) gündür.

Ancak bazı durumlarda kişinin kendinden kaynaklanmayan nedenlerle itiraz süresi geçmiş olabilir. Bu tür durumlarda mücbir sebebin varlığı dolayısıyla on beş günlük sürenin geçirilmesi halinde mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde idari para cezasına karşı başvuruda bulunulabilir.

Trafik cezası itirazı nereye yapılır

Trafik cezasına itiraz nereye yapılır? Trafik cezalarına itirazlar sulh ceza hakimliklerine yapılır. Trafik cezasına itirazı sulh ceza hakimliği inceleyerek sonuçlandırır.

Trafik cezalarında itiraz edilecek sulh ceza hakimliği, cezanın uygulandığı yerdeki sulh ceza hakimliğidir. Örneğin Ankara’da yaşayan birine, İzmir’den Ankara’ya gelirken Yenimahalle’de aşırı sürat nedeniyle verilen para cezasının itirazına Çankaya Sulh Ceza Hakimliği bakacaktır.

Trafik cezasına nasıl itiraz edilir? Dikkat edilmesi gerekenler neler?

  • Radar cezasının düzenlendiği yolda hız sınırı ne kadar?
  • Hız sınırları levhalarla gösterilmiş mi?
  • Radar uygulaması yapılan yolda radar uygulaması yapıldığını gösteren uyarı levhası var mı?
  • Aracın hızı ceza tutanağına yazılmış mı, araç bilgileri, tarih ve yer bilgileri tutanağa doğru olarak yazılmış mı?

Radar trafik cezasına nasıl itiraz nasıl yapılır

Radar yani hız sınırının aşılması nedeniyle verilen trafik cezalarına itiraz etmek mümkündür. Şehir içi ya da şehirler arası yollara belirlenmiş olan yasal hız sınırının aşılması neticesinde radar cezaları gündeme gelmektedir. Bu cezalar sürücülere bizzat yazılabileceği gibi gıyapta da yazılabilmektedir.

Trafik cezasına itirazda dosya masrafı (1-2 TL) dışında herhangi bir ücret alınmaz. Dilekçeye cep telefon numaranızı UYAP üzerinden mesaj almanızı sağlamak için yazınız.

İtiraz dilekçenize aşağıdaki ekleri eklemeyi unutmayınız:

1- Trafik idari para cezası karar tutanağı

2- Trafik idari para cezası karar tutanağı tebligat evrakı

3- Kimlik fotokopisi

4- Ruhsat fotokopisi

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat