Ticaret Hukuku Bireylerin ekonomik alandaki faaliyetlerin büyük bir çoğunluğu günümüzün hukuk sahasında ticari faaliyet olarak tabir edilmektedir. Toplumda gerçek kişilerin gelir kaynağının büyük çoğunluğu ticari faaliyetlerden sağlamasının yanı sıra isimlerinin her geçen günde daha çok anılan ticaret şirketlerinin ekonomik sistemdeki gücü, ticari faaliyetleri hazırlayan hukuk alanının önemini artırmaktadır. Ticaret hukuku ticaretle ilgili tüm yönetmeliği kapsayan bir alt dalıdır ve gerçek kişiler arasındaki ticari ilişkileri düzenlemektedir. Hükümler Ticaret Kanunu’nda bir araya toplanmıştır.

Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Sermaye

Every student necessitates assistance with assignments every once in awhile. He’s different in terms of their overall plan and post-secondary goal. Few students know how to compose a find someone to write my college paper The real men and women highly praise our informative article help site. If you are here for more info regarding our essay writing services, we ask that you continue reading

Piyasası Kanunu da ticaret hukukunda toplanmıştır. Ticaret Hukukundaki temel kavramlar ticari işletme, tacir, ticaret unvanı, ticaret sicil, ticari defterler, haksız rekabet, ticari işler tellallığı, cari hesap, ticaret ortaklıkları ve acentalık başlıkları bulunmaktadır. Ayrıca sigorta hukuku ve Deniz ticaret hukuku da ticaret hukuku konuları arasında yer almaktadır. Ticaret Hukuku şirket ve şahısların “ticari” niteliğindeki faaliyetlerini düzenlemekte olan bir hukuk dalıdır. Ticari hayatta yaşanmakta olan gelişmeler ve hızla ortaya çıkan yeni yeni ihtiyaçlar sonucunda ilgili yönetmelikte sürekli değişmektedir. Bu yüzden ticari faaliyet gösteren şirket ya da kişilerin güncel kanunlara uyum sağlaması ve yaşanabilecek olumsuz etkenlere karşı önlem almaları gerekmektedir.

Şirketler ve Ticari Hukukunun Var Olmasının Nedeni Nedir?

Türk ticaret kanunu Türkiye’ yi yabancı yatırmalara doğrudan açarak ve pek çok yeniliği de beraberinde getirmiştir. Bu yüzden ülkemizde hizmet veren hukuk büroları yeni Türk ticaret kanunu konusunda çalışmakta ve ticari şirketlere Yeni Türk Ticari Kanunun şartlarına uygun hukuk hizmeti verebilecek seviyeye gelmişlerdir.

Şirketler ve Ticari Hukukuna İlişkin Hizmetler Nelerdir?

 • Yerli ve yabancı şirketlerin kurulması
 • Şirketler ve Ticari Hukuku danışmanlığı
 • İrtibat büro ve ofislerinin kurulması
 • Şirketlerin birleşmesi ya da devir teslim alması
 • Tahvilllerle ve hisse senetleri ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması
 • Sermayeleri artırmak ve indirmek
 • Menkul kıymetler edinimi e menkul kıymetler edinimi
 • Şirket alım ve satım işlemleri
 • Genel kurul toplantılarının yapılması
 • Sözleşmeler hukuku ve ortaklık sözleşmeleri
 • Kredi Sözleşmeleri ve tasfiye Kıymetli Evrak hukuku
 • Dua Dilligence gibi hizmetler Şirketler ve Ticari Hukukuna ilişkin hizmetlerden bazılarıdır.