Terkin (Kaldırma) İşleminin İptali Dava Dilekçesi

Terkin (Kaldırma) İşleminin İptali Dava Dilekçesi

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

………..

DAVACI                     : A….

DAVALI                      : B…. (yükü taşınmaz maliki)

: C…. (Tapu Sicil Memuru Muhakemat   

   Müdürlüğü)

KONU                          : Terkin (kaldırma) işleminin iptali istemi

AÇIKLAMALAR      :

1.  …… ili/ilçesi ….. mahalle/köy …… ada …. parsel sayılı taşınmazın malikiyim.

2. Davalı B… de … ada … parsel sayılı taşınmazıma bitişik taşınmazın malikidir.

3. Davalı B..nin taşınmazından su alma hakkım vardır ve bu husus tapuya tescil edilmiş ayni bir haktır.

4. Ne var ki, haberim olmadan davalı B… tapu kaydındaki su alma irtifak ayni hakkıma ilişkin tescil işlemini kaldırmıştır. Bu kaldırılma işlemi hiçbir hukuki nedene dayanmamaktadır. Davalının kaldırtma işlemi, memurlukça … gününde tarafıma tebliğ edilmiş olmakta işbu dava açılması zorunluluğu duyulmuştur.

5. Tapu kaydındaki kaldırma (terkin) işlemi haksız, yersizdir. Davamı kanıtlayacağım.

HUKUKİ NEDEN     : TMY. 1025 ve devam eden maddeleri

DELİLLER                 : 1.Tapu kayıtları, nüfus kayıtlan,

2. Terkin işlemine ait kayıtlar,

3. Bilirkişi incelemesi, keşif,

4. Vesair her türlü yasal delail

SONUÇ VE İSTEM   : Gerekli inceleme araştırma yapılarak davalı B. ye ait… ada… parsel sayılı taşınmaz kaydındaki su ile ilgili ayni hakkıma ait yazılımın (şerhin) kaldırılması işleminin iptaline ve yeniden tapuya yazılmasına (tesciline) masrafların davalı B..den alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Davacı A….

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat