Terk Nedeniyle Boşanmada Terk Eden Eşe İhtarname Gönderilmesi İstemi

Terk Nedeniyle Boşanmada Terk Eden Eşe İhtarname Gönderilmesi İstemi

………………………………… Mahkemesi Sayın Hakimliği’ne

DAVACI                         : (Adı,soyadı, adres, T.C. Kimlik No.)

VEKİLİ                         : (Adı,soyadı, adres, T.C. Kimlik No.)

DAVALI                          :(Adı,soyadı, adres, T.C. Kimlik No.)

DAVA DEĞERİ              : …………..- TL

KONU                           : Terk nedeni ile ihtar kararı verilmesi talebimizi içerir.

AÇIKLAMALAR          :

1. Müvekkilimiz ….. …….  ile eşi …../…/……. tarihinde evlenmişlerdir. Müvekkil eşine karşı evlilik birliğinin gerektirdiği tüm görevleri yerine getirmiş olmasına rağmen karşı yan,   …../…/……. tarihinde haksız olarak müşterek konutu terk ederek habersizce ablasının ……………… ilindeki adresine gitmiştir. Aradan geçen …… aylık süreye rağmen terk öncesi müvekkille birlikte yaşadıkları müşterek konuta dönmemiştir.

2. Müvekkilimizin, karşı yanın eve dönmesine ilişkin çabaları da karşılıksız kalmıştır. Karşı tarafın eve dönüşü için sayın Mahkemeniz tarafından uygun görülecek olan masrafları yatırmaya hazır olduğumuzu bildiririz. Belirtilen nedenlerle mahkemenize müracaat ederek Türk Medeni Kanunu’nun 164. maddesine göre ihtar kararı verilmesini talep etmek zarureti hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER  : TMK. md. 164 ve ilgili diğer mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM     :  Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle talebimizin kabulü ile Müvekkilimizin eşi …..’ye halen ikamet ettiği, …. Mahallesi, …. Sok., …. Apt., Kat: .., No: …, …….İli adresinden, müvekkil ile terk öncesi birlikte yaşadıkları, …..Mahallesi, …… Sitesi, …. Apt. No: …, ….. İli adresine 2 ay içinde dönmesi, aksi halde sürenin bitiminden sonra terk nedeni ile boşanma davası açılacağını belirtir ihtarın gönderilmesi yönünde karar verilmesini vekaleten saygıyla talep ederim.

İhtar Talep Eden Vekili

Av.(Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat