TERK NEDENİ İLE İHTAR TALEBİ – 1

TERK NEDENİ İLE İHTAR TALEBİ – 1

………………………………… MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI                               :………. ………………….. (TC Kimlik No: ……………..)

Adres: …………………………………….

VEKİLİ                                  :Av. ……………………. ………………. (TC Kimlik No: …………………………)

Adres: …………………………………………..

Tel:…………………… Fax:……………………

DAVALI                               :……………………. …………………………

Adres: ……………………………………..

KONU                                   :Terk nedeni ile ihtar kararı verilmesi Talebimizden İbarettir.
AÇIKLAMALAR                :
  1. Müvekkil ile eşi …../…/……. tarihinde evlenmişlerdir. Müvekkil eşine karşı evlilik birliğinin gerektirdiği tüm görevleri yerine getirmiş olmasına rağmen eşi …., …../…/……. tarihinde haksız olarak müşterek konutu terk ederek anne ve babasının ……. ilindeki adresine gitmiştir. Aradan geçen ….aylık süreye rağmen terk öncesi müvekkille birlikte yaşadıkları müşterek konuta dönmemiştir.
  2. Müvekkilin, eşinin dönmesine ilişkin çabaları da yetersiz kalmıştır. Karşı tarafın eve dönüşü için mahkemeniz tarafından uygun görülecek olan masrafları yatırmaya hazırız. Belirtilen nedenlerle mahkemenize müracaat ederek Medeni Kanunun 164. maddesine göre ihtar kararı verilmesini talep etmek zaruretimiz hâsıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER             :  TMK. md. 164 ve ilgili mevzuat.

TALEP SONUCU                   :  Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle talebimizin kabulü ile Müvekkilimin eşi …..’ye halen ikamet ettiği, …. Mahallesi, …. Sok., …. Apt., Kat: .., No: …, …….İli adresinden, müvekkil ile terk öncesi birlikte yaşadıkları, …..Mahallesi, …… Sitesi, …. Apt. No: …, ….. İli adresine 2 ay içinde dönmesi, aksi halde sürenin bitiminden sonra terk nedeni ile boşanma davası açılacağını belirtir, gerekli ihtarın gönderilmesine karar verilmesini sayın mahkemenizden vekaleten arz ve talep ederim.

Davacı Vekili

Av.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat