Kayseri Boşanma Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Tereke Borçlarında İcra Takibi

İlgili Yasa

Terekenin borçlarında

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 53- Terekenin borçlarından dolayı ölüm günü ile beraber üç gün içinde takip geri bırakılır. Mirasçı mirası kabul veya reddetmemişse bu hususta Kanunu Medenide muayyen müddetler geçinciye kadar takip geri kalır.

icra takibi sırasında borçlu öldüğünde tereke henüz taksim edilmemiş veya resmî tasfiyeye tabi tutulmamış yahut mirasçılar arasında aile şirketi tesis olunmamışsa borçlu hayatta olsaydı hangi usul tatbik olunacak idi ise terekeye karşı ona göre takip devam eder.

Bu takibin mirasçıya karşı devam edebilmesi ancak rehinin paraya çevrilmesi veya haciz yollarıyla kabildir.

Tereke Borçlarında İcra Takibi Açıklama

Terekenin borçlarından dolayı yapılan icra takibi, miras bırakanın ölüm günü ile beraber 3 gün içinde icra takibi geri bırakılacaktır.

İcra takibi yapıldığı sırada borçlu ölmüşse;

  1. Tereke henüz taksim edilmemiş, veya
  2. Resmî tasfiyeye tabi tutulmamış,
  3. Mirasçılar arasında aile şirketi kurulmamışsa.

Borçlu hakkında sağken uygulanacak takip usûlü tereke hakkında da aynen devam eder. Mirasçı için bu takibin rehnin paraya çevrilmesi veya haciz yoluyla yapılması halinde devam edecektir.

CategoryMakaleler
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!