…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

 

TANINMA İSTEYEN :…….

 

VEKİLİ                      :…….

 

KARŞI TARAF         :…….

 

KONU                       : Tanınma İstemidir.

 

AÇIKLAMALAR       :1-Müvekkilimiz davalı ile ……. tarihinde evlenmiştir. Evliliklerine ait nüfus kayıtları ……. İli, ……. İlçesi, ……. Mahallesi, ……. Cilt, ……. Sayfa ve ……. Sıra Nodadır.

 

2-Müvekkilimiz davalı ile Almanya ……. Hukuk  Mahkemesinin ……. tarih ve ……. karar sayılı ilamı ile boşanmıştır. Mahkemenin kararı taraflara tebliğ edilmiş ve kesinleşmiştir.

 

3-Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için, mahkemenizce Yabancı mahkeme kararının tanınmasını ve müvekkilimize ait nüfus kaydının bu karar doğrultusunda düzeltilmesini istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER : HUMK, MK İLGİLİ YASA MADDELERİ.

 

KANITLAR               : Mahkeme kararı,nüfus kaydı

 

CEVAP SÜRESİ       : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU     : Arz edilen nedenlerle yukarıda tarih ve sayısı verilen Almanya ……. Hukuk Mahkemesine ait boşanma kararının Türkiye’de de geçerli olabilmesi için, mahkemenizce tanınmasına ve müvekkilimize ait nüfus kaydının bu karar doğrultusunda düzeltilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

DAVACI VEKİLİ

                                                                             …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!