70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Tekzip yazısının yayınlanması dilekçe örneği – Av. İlayda İrem POLAT

< > SULH CEZA YARGIÇLIĞINA

DÜZELTME İSTEMİNDE
BULUNAN : < >

VEKİLİ : < >

KARŞI TARAF : < >

OLAYLAR :
Müvekkilim hakkında ………………Gazetesinin …../…/…. tarih ve ……sayılı nüshasının ……………inci sayfasında yazılan yazının gerçeklerini yansıtmaması nedeniyle sözü edilen gazete yazı işleri müdürlüğüne … düzeltme yazısı yazıp göndermiş isek de, düzeltme istemimiz bu güne kadar yayınlanmadığından……

< >
Vekili
Avukat < >

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!