70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Tedbir Talepli Dava Dilekçesi Kasko Sigorta – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

 

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

 

DAVACI            :

 

VEKİLİ              :

 

DAVALILAR      :

 

KONUSU          :……………………………-TL ‘nın .. / .. / …. ödeme tarihinden itibaren banka iskonto faizi, masraflar ,vekalet ücreti ile birlikte tahsili ve davalılardan …………………………………………………………………………. ‘ne ait ……………- ………………… plakalı araçla birlikte bütün davalıların menkul,gayrimenkul ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulması talebidir.

 

OLAYLAR         1-Davalı…………………………………………………………………………………………………’nin sahibi ve AHMET TORUN  ‘ün sürücü olduğu   ……………..-………………… plakalı vasıta ,müvekkil şirket nezdinde …………. nolu sigorta poliçesi ile sigortalı ………………..plakalı vasıtaya .. / .. / …. tarihinde çarparak hasara uğramasına sebep olmuştur.

 

2-Kaza sonucu sigortalı vasıtada   meydana gelen hasar için .. / .. / …. tarihinde    …………………………..-TL sigortalıya ödenmiştir.Araç pert olmuş ve ……………………………-TL’ye satılmıştır.Davalıların trafik sigorta poliçesini yapmış olan ………… Sigorta A.Ş.’den ……………………-TL ‘lik ibraname gelmiştir.

 

3-Hasarın ödenmesi ile mukavele şartlarına ve Ticaret Kanununun 1301.maddesi hükmüne göre şirketimiz sigortalısının yerine halef olmuş ve sigortalının zarara sebebiyet verenler aleyhine mevcut hertürlü hakları şirketimize intikal etmiştir.

 

4-Hadise ile ilgili olarak tanzim edilen tutanaklara göre kazanın oluşundan …..-……plakalı vasıta sürücüsünün kusurlu olduğu tesbit edilmiştir.

 

 

HUKUKİ SEBEPLER: HUMK.,BK.,TTK.,Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri.

 

DELİLLER                :  Poliçe,tespit tutanağı,bilirkişi tetkikatı ve hertürlü kanuni delil.

 

CEVAP MÜDDETİ    :   10 Gündür

 

SONUÇ VE İSTEK   : Yukarıda belirtildiği gibi öncelikle taraflara tebligat yapılmasına ve … …. …..- …. ….  plakalı araçların trafik kaydına tedbir konulmasına ,ayrıca davalıların menkul,gayrimenkul ve üçüncü şahıslardaki hak ve alacakları üzerine ihtiyati tedbir konulmasına ve subut bulacak davamız sonucunda …………………………………-TL ‘nın .. / .. / …. ödeme tarihinden itibaren banka reeskont faizi,masraflar ,vekalet ücreti ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini bilvekale  arz ve talep ederiz.

 

 

Davacı Vekili

…….

 

 

 

 

 

 

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!