70-534 exam skills GCFA examination review ICBB test software GSEC training

Tedbir Nafakası – Av. İlayda İrem POLAT

…….SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI                   :…….

 

VEKİLİ                     :…….

 

DAVALI                   :…….

 

KONU                      : Tedbir Nafakası isteminden ibarettir.

 

AÇIKLAMALAR      :1-Müvekkilimiz, davalının 10 yıllık eşidir. Evliliklerinden biri 9 diğer ikisi 7 (ikiz) olmak üzere 3 çocuğu bulunmaktadır. Her üç çocuk da ilköğrenimdedir.

 

2-Davalı, yaklaşık 4 yıldan bu yana iş gezilerini bahane ederek eve geç gelmekte, zaman zaman da dışarıda kalmaktadır. Müvekkilimiz durumdan rahatsız olmakla birlikte, küçük çocuklarının ve çevresinin de etkisi ile bu güne kadar sesini çıkarmamıştır.

 

3-Yaklaşık 3 aydır davalı evi tamamen terk etmiştir. Ne müvekkilimiz ile ve ne de küçük çocukları ile ilgilenmemektedir.Müvekkilimizin ve davalının müştereken oturduğu ev müvekkilimize kendi babasından kalmıştır. Müvekkilimiz, evlendikten sonra sekreter olarak çalıştığı iş yerinden ayrılmış ve ev hanımı olmuştur. Şu anda hiçbir geliri de bulunmamaktadır. Davalı ise sigortacılık yapmaktadır. Kazancı ayda 4.000.000.000.-TL (Dört milyar TL) civarındadır.

 

4-Araya giren akraba ve arkadaşlar mevcut durumu düzeltememişlerdir. Evliliğin geleceği meçhul olmakla birlikte müvekkilimiz, çocukların geleceği açısından, şu an için boşanma davası açmak niyetinde değildir. Ancak kendi geçimi ve çocukların bakımı için eşinin yardımına ihtiyacı bulunmaktadır.

 

5-Davalıdan müvekkilimiz için ayda ……., her bir çocuk için de ……., olmak üzere toplam ……. tedbir nafakası talep ediyoruz.

 

YASAL NEDENLER : MK.m.162 ve diğer yasa maddeleri.

 

KANITLAR               : Nüfus kayıtları,tanık

 

CEVAP SÜRESİ       : 10 Gündür

 

İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenlerle, Davalının, müvekkilimiz için ayda ……….., her bir çocuk için de ……., olmak üzere toplam ……. tedbir nafakası ödemesine, davanın devamı sırasında da müvekkilimiz ve çocuklarının  ihtiyacı için ihtiyati tedbir olarak nafaka bağlanmasına, yargılama giderlerinin  davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ediyoruz.

 

DAVACI VEKİLİ

                                                                                                                 …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!