TAVZİH YOLUYLA HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLEMEZ TAVZİH KURUMUNUN USUL VE ŞARTLARI

TAVZİH YOLUYLA HÜKMÜN DEĞİŞTİRİLEMEZ TAVZİH KURUMUNUN USUL VE ŞARTLARI

YARGITAY 2. Hukuk Dairesi
2016/20876 E.
2017/1329 K.

MAHKEMESİ :Aile Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : Boşanma

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davalı kadın tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

Taraflar, Adana l. Aile Mahkemesinin 2009/347 esas, 2009/960 karar sayılı ve 01/12/2009 tarihinde kesinleşen kararıyla TMK m.166/3 gereğince anlaşmalı olarak boşanmışlardır. Davacı erkek hükmün 5/c bendindeki, “Davalı adına kayıtlı olan Adana İli …ilçesi …Bağlar Mah. 20-L-2 pafta, …ada, 2 parselde bulunan 2.kat 2 nolu mesken niteliğindeki bağımsız bölümün 1/2 hissesinin davalı tarafça bedelsiz olarak davacıya devredilmesine” kararına istinaden …Tapu Müdürlüğüne başvurmuş, kararın tescil hükmünü içermediği gerekçesiyle talebi reddedildiğinden Adana l. Aile Mahkemesi 2009/347 esas, 2009/960 karar sayılı dosyasından tavzih talebinde bulunmuştur.

Mahkemenin 09/06/2016 tarihli ek kararı ile “Davalı adına kayıtlı olan Adana ili …ilçesi …Bağlar Mah. 20-L-2 pafta, …ada, 2 parselde bulunan 2.kat 2 nolu mesken niteliğindeki bağımsız bölümün l/2 hissesinin davalı tarafça bedelsiz olarak davalı adına kayıtlı tapu kaydının 1/2 hissesinin tapu kaydının İPTALİ ile davacı adına tapuya kayıt ve TESCİLİNE” olarak tavzih edilmesine kararı verilmiştir.

Hukuk Muhakemeleri Kanununun 305. maddesi uyarınca hüküm, yeterince açık değilse veya icrasında tereddüt uyandırıyor yahut birbirine aykırı fıkralar içeriyorsa, tavzih yoluna başvurulabilir. Tavzihle taraflara tanınan haklar ve yüklenen borçlar sınırlandırılamaz, hüküm genişletilemez ve değiştirilemez” Davacı ancak inşai nitelikle bir dava ile talepte bulunulabilir. Bu haliyle temyize konu kararda tavzih şartları oluşmadığı gibi hükmün değiştirilmiş olması sebebiyle de tavzih hukuki sonuç doğurmaz. Bu sebeple mahkemece talebin reddine karar verilmesi gerekirken, kabulüyle tavzihe ilişkin yazılı şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ:Temyiz edilen hükmün 09.06.2016 tarihli tavzih kararının yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, oybirliğiyle karar verildi. 13.02.2017 (Pzt.)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat