Kayseri Boşanma Avukatı Seçerken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Taşınmaz Rehni Kapsamındaki Teferruatın Haczi

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 83/c- (Ek: 09.11.1988 – 3494/7 md.) Taşınmaz rehni ipotek âkit tablosunda sayılı bulunan teferruat taşınmazdan ayrı olarak haczedilemez.

Türk Kanunu Medenisinin 777.maddesi hükmü saklıdır.

Açıklama

Taşınmaz rehni ipotek âkit tablosunda sayılı bulanan teferruat, taşınmazdan ayrı olarak   haczedilemiyecektir.    Ancak,    taşınmaz    rehni,    mütemmim    cüzülerine

(eklentilerine) ve teferruatına da geçerlidir. Makina veya otel mefruşat, (. ) gibi

rehin senedinde açıkça teferruat olarak gösterilen ve tapu kütüğünde yazılan şeyler, yasaca teferruattan sayılamıyacağı ispat edilmedikçe, teferruattan addedilecektir.

Teferruat üzerinde 3.kişilerin hakları saklıdır (MY. 777).

CategoryMakaleler
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!