Taşınırların İcra Satışı

İlgili Yasa

Menkullerin satışı: Müddetler:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 112- Menkul mallar satış talebinden nihayet bir ay içinde satılır.

Yetişmemiş mahsûller, borçlunun muvafakati olmadıkça satılamaz.

Vaktinden evvel satış:

MADDE 113- Alacaklı talep etmeden borçlunun talebiyle de satış yapılabilir.

İcra Müdürü kıymeti süratle düşen veyahut muhafazası masraflı olan malların satılmasına her zaman karar verebilir.

Taşınırların İcra Satışı Açıklama

Taşınır mallar satış isteminden itibaren 1 ay içinde satılacaktır. Yetişmemiş mahsuller, borçlunun izni olmadıkça satılamaz.

Ancak, alacaklı istemde bulunmadan borçlunun talebiyle de satış yapılabilecektir.

İcra Müdürü değeri çok çabuk düşen veya saklanması çok masraflı olan malların satılmasına her zaman karar verebilir. Bu satış için alacaklı veya borçlunun talebine gerek yoktur.

CategoryMakaleler
Write a comment:

You must be logged in to post a comment.

logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!