Tapunun İptali İstemi Dava Dilekçesi Örneği

Tapunun İptali İstemi Dava Dilekçesi Örneği

Asliye Hukuk Mahkemesi

Sayın Hakimliğine

. . . . . . . . . . . .

DAVACI                                 : A. . . . .

DAVALI                                 : B. . . . .

KONU                         : Tapu iptali

AÇIKLAMALAR                 :  1.      Davalı, haksız olarak tapulu taşınmazımı kendi malı imiş gibi mahkemeye başvurarak adına tapuya yazdırmıştır.

2. Bu durumu tapu işlemi sırasında öğrenmiş bulunuyorum.

3. Taşınmazda Davalının hiçbir hakkı yoktur. Haksız olarak adına yazdırmıştır. Benim tapum . . . günlü olup çok eskidir ve babamdan (yahut mirasbırakanımdan) bana intikal etmiştir.

4. Davalının tapu kaydı yenidir ve haksız olarak alınmıştır. Bu durumu ispatlayacağım.

5. Tapu kayıtlarının geldi kayıtları incelendiğinde de haklılığım anlaşılacaktır.

DAVA DEĞERİ                    : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TL

DELİLLER                            : 1. Tapu kayıtları,

                                           2. Keşif ve bilirkişi raporu,

                                        3. Yasal her türlü delail

HUKUKİ NEDEN                 : TMY. 1025. maddesi ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM              : Gerekli inceleme ve araştırma yapılarak haklılığım anlaşılacağından Davalının haksız ve mesnetsiz aldığı . . . günlü . . . sayılı tapu kaydının iptaline, masrafların Davalıdan alınmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

CEVAP SÜRESİ                   : (2) haftadır.

Davacı    . A. . . 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat