……. SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

 

                                                                                                                       …….

 

 

DAVACI               :…….

 

VEKİLİ                 :…….

 

DAVALI               : ……. Belediyesi

 

KONU                  : Hizmet kusuru nedeni ile maddi ve manevi tazminat istemidir.

 

AÇIKLAMALAR :1-Müvekkilimiz Serbest Muhasebecilik yapmaktadır. Evi Çarşı başında işyerine de yakın olduğundan işine yürüyerek gidip gelmektedir.

 

2-……. Belediyesi tarafından yapımı süren altyapı çalışmaları her yerde olduğu gibi şehrin bu kısmının da altını üstüne getirmiştir. Belediye yaptığı çalışmalardan kent halkını duyuru vasıtaları ile bilgilendirmemekte ve kazı çalışmalarının yürütüldüğü yol kenarlarına ikaz levhaları koymamaktadır. Gündüz düzgün olan yolda akşam sekmeden gitmek olanaklı olmamaktadır.

 

3-Müvekkilimiz, ../../…. günü akşamı iş çıkışında yine davalı belediye tarafından açılan kanalizasyon çukurunu, uyarı levhaları da olmadığından görememiş ve dengesini kaybetmiş ve çukura düşerek sol ayak bileğini kırmış, sağ elini de incitmiştir. Müvekkilimizin yeni aldığı elbiseler kanalizasyon pisliğine bulanmış, yüzü gözü de düşmeden kaynaklanan yaralar ile dolmuştur.

 

4-Sokak lambalarının da yanmaması kışın erken bastıran karanlığında görüşü nerede ise imkansız hale getirmiştir.

 

5-Müvekkilimizin ayağı 37 gün alçıda kalmıştır. Yaşının ilerlemiş olması nedeni ile kemiklerin kaynaması zor olmuştur. Bu arada işine gidememiştir. Bürosunda tek başına çalışan müvekkilimiz, mükelleflerinin vergi dairelerinde ve diğer resmi dairelerdeki işlerini görememiş, bu nedenle bazı mükellefleri dosyalarını müvekkilimizden almışlardır.

 

6-Tedavi masrafları ……………TL tutmuştur. Çalışamaması nedeni ile uğradığı zarar ………….TL dir. Ayrıca yakınları ve arkadaşları “B.k çukuruna mı düştün, kötü kokuyorsun” diyerek halen müvekkilimizle alay etmektedirler.

 

7-Belediyenin gördüğü hizmet kusurludur. Bu durum gerek bizim ………… Asliye Hukuk Mahkemesine ../../…. tarihinde yaptırdığımız tespit ile ilgili ../….. D.İş dosyasına  konan bilirkişi raporlarından, gerekse çıplak gözle halen belediyenin bu işler ile ilgili uyarı levhaları koymamasından anlaşılabilir. Bu konuda tanıkların da tespit esnasında alınan ifadeleri mahkeme için yol gösterici olacaktır.

 

 

8-Bu nedenler ile davalı Belediye’ nin, Müvekkilimin tedavi masraflarının karşılığı olarak ………….. TL, 37 gün süre ile çalışamaması nedeni ile …………… TL olmak üzere toplam ……………… TL maddi ve Kendisi ile alay edilmesi nedeni ile ……………….TL manevi olmak üzere toplam ………………..TL yi ödemesini istemekteyiz.

 

YASAL NEDENLER: BK.,Belediye Kanunu ve İlgili Mevzuat

 

KANITLAR              : Bilirkişi raporu, hastane raporu

 

CEVAP SÜRESİ       : 30 gündür.

 

İSTEM SONUCU    : Açıklanan nedenlerle Davalı İdarenin ……. maddi, ……. manevi olmak üzere toplam ……. tazminat ödemesine, Yargılama giderlerinin   davalıdan alınmasına, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini talep ederiz.

 

 

 

DAVACI VEKİLİ

                                                                                                             …….

CategoryGenel
logo-footer

      

WhatsApp chat
Hemen Ara!